Huyện ủy Bến Cầu (Tây Ninh) chỉ đạo giải quyết kịp thời bức xúc của dân

15/11/2019 | 14:38 PM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) có 50 tổ chức cơ sở đảng với 103 chi bộ trực thuộc và 1.902 đảng viên. Những năm gần đây, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, giải pháp phát triển, nổi bật như: Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện đạt được 133/152 tiêu chí, quyết tâm phấn đầu về đích theo kế hoạch; thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường giao lưu văn hóa, quan hệ kinh tế đối ngoại ngày càng mở rộng... Diện mạo Bến Cầu ngày một đổi thay, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị; phát triển du lịch sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới; Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Trang trại bò sữa Vinamilk tại xã Long Khánh... hoạt động hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Văn Cư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu cho biết: Những thành tựu quan trọng mà Bến Cầu đạt được trong những năm gần đây, có sự đóng góp tích cực của công tác xây dựng Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách bài bản, quyết liệt. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý đều tự giác phê bình và tự phê bình; nghiêm túc khắc phục sửa chữa yếu kém, khuyết điểm; quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng; giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy dân chủ, chú trọng công tác chất vấn trong Đảng. Trong các kỳ họp ban chấp hành đảng bộ các cấp, đều đưa nội dung chất vấn vào chương trình nghị sự và dành thời gian để chất vấn. Các ý kiến chất vấn đều được trả lời trực tiếp tại phiên họp; nội dung trả lời chất vấn đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo, né tránh; ý kiến giải trình được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua chất vấn, những vấn đề đặt ra được các ngành có liên quan tiếp thu, khắc phục, chấn chỉnh; từng cấp ủy viên nâng cao tinh thần trách nhiệm theo dõi, giám sát trong khâu tổ chức thực hiện sau chất vấn.

Trao đổi về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Trần Văn Minh, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: Nằm trong tốp đầu khối thi đua Ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Bến Cầu có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát ngày càng nâng cao; trọng tâm, trọng điểm là những đơn vị, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như: Công tác cán bộ; quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, thu, chi tài chính, ngân sách... Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng vào đối tượng là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Quan tâm giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đảng viên đúng quy định; không để đơn, thư tồn đọng, kéo dài. Thường xuyên theo dõi, nắm vững tình hình cơ sở, dư luận xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân; nhanh chóng xử lý các “điểm nóng”, vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương. Chú trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 82 tổ chức đảng, 113 đảng viên (trong đó có 66 cấp ủy viên); nội dung và đối tượng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực và được dư luận quan tâm. Qua kiểm tra kết luận rõ nội dung vi phạm, nhanh chóng xử lý kỷ luật nghiêm minh mọi tổ chức đảng và đảng viên mắc sai phạm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và công khai kết luận xử lý, góp phần nhanh chóng ổn định tình hình cơ quan, đơn vị, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trang trại bò sữa Vinamilk huyện Bến Cầu (Tây Ninh)

Đơn cử như việc UBKT Huyện ủy đã quyết liệt vào cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cùng một số cán có liên quan (thực hiện trong Quý 3-2019). Kết luận kiểm tra đã chỉ rõ các vi phạm của tập thể và cá nhân trong quản lý, sử dụng nguồn tài chính của đơn vị. UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật nghiêm minh một số cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định; đồng thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thành Lập, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Hay như việc UBKT Huyện ủy chủ động tham mưu và tích cực giám sát việc thực hiện sau Thông báo Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT Tỉnh ủy (thực hiện giữa năm 2017) đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Cầu nhiệm kỳ 2005 - 2010 và cá nhân các đồng đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện có liên quan, do vi phạm trong công tác cán bộ và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Việc chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót của tổ chức đảng và đảng viên, do vậy số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật giảm nhiều so với cùng thời gian nhiệm kỳ trước. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã kiểm tra 123 tổ chức đảng và 1.405 đảng viên (trong đó có 129 đồng chí là cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 271 tổ chức đảng, 96 đảng viên (trong đó có 65 cấp ủy viên); kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 141 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng 23 tổ chức đảng; kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và sản xuất kinh doanh 6 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, chi, quản lý, sử dụng đảng phí 136 tổ chức đảng.

Cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật đối với 30 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 15; cảnh cáo 11; cách chức 2; khai trừ 1 trường hợp; thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, bằng hình thức khiển trách. 

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém đã được nhận diện và chỉ rõ qua công tác kiểm điểm, phê bình và tự phê bình; qua kiểm tra, giám sát; cũng như thực hiện chất vấn trong Đảng, trong thời gian tới, Huyện ủy Bến Cầu sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và UBKT các cấp tập trung kiểm tra, giám sát đối với các đồng chí là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị về trách nhiệm nêu gương; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; các cấp ủy thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên; quyết tâm xây dựng Đảng bộ huyện Bến Cầu trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

Tống Văn