Huyện Mường Khương: Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

16/05/2019 | 08:35 AM

Xem với cỡ chữ

Mường Khương là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai có 73,6 km đường biên giới với Trung Quốc với địa hình phức tạp, kết cấu hạ tầng còn yếu kém, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Đảng bộ huyện Mường Khương có 44 tổ chức cơ sở đảng, 278 chi bộ trực thuộc và hơn 2.900 đảng viên. Với tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên, trong những năm qua Đảng bộ huyện Mường Khương đã nỗ lực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từng bước đưa huyện ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Đồng chí Đặng Đình Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Khương cho biết: Những thành tựu Đảng bộ huyện Mường Khương đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 229 đảng viên mới, 100% thôn bản, tổ dân phố đã có chi bộ độc lập; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng từng bước đi vào nền nếp. UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã chủ động tham mưu, giúp cấp uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. UBKT Huyện ủy đã tham mưu giúp Huyện ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra 23 tổ chức đảng, 19 đảng viên (gồm 2 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và 17 cán bộ chủ chốt cấp xã); giám sát chuyên đề 5 tổ chức đảng, 2 đảng viên. UBKT Huyện ủy kiểm tra 10 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 1 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra 2 tổ chức đảng thực hiện thu - chi, sử dụng ngân sách; 10 tổ chức đảng, 369 đảng viên về thu nộp, sử dụng đảng phí; giải quyết 1 đơn, thư tố cáo liên quan đến 1 đảng viên; giám sát chuyên đề 6 tổ chức đảng, 4 đảng viên. Cấp ủy và UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 97 tổ chức đảng, 53 đảng viên; giám sát chuyên đề 63 tổ chức đảng, 37 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát các cấp ủy, UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 5, khai trừ ra khỏi Đảng 1 trường hợp.

UBKT các cấp tăng cường theo dõi, nắm tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp, có nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo hay những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, như: Quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, tài chính, các dự án đầu tư công, xây dựng cơ bản, thực hiện chương trình mục tiêu và các chính sách an sinh xã hội, công tác tổ chức cán bộ... Qua thông tin phản ánh từ cán bộ theo dõi địa bàn, từ công tác giám sát của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thấy có dư luận về các biểu hiện tiêu cực, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo UBKT Huyện ủy và các tổ chức đảng cấp dưới vào cuộc triển khai kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để kịp thời xem xét, kết luận. Trong năm 2018, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng (Đảng ủy xã Pha Long và Đảng ủy xã Thanh Bình) và 8 đảng viên (gồm 1 huyện ủy viên và 6 cán bộ chủ chốt các xã diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý). Sau kiểm tra, UBKT Huyện ủy đã kết luận rõ các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, yêu cầu đối tượng được kiểm tra nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những tồn tại, khuyết điểm.

Cùng các đồng chí Thường trực UBKT Huyện ủy về thăm Đảng bộ xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, được chứng kiến kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã, chúng tôi hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa, vai trò và hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Lồ Phú Dìn, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Bình cho biết: Thực hiện kết luận UBKT Huyện ủy sau kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tập thể cấp ủy và các đồng chí thường trực Đảng ủy xã Thanh Bình, tập thể cấp ủy cũng như cá nhân các đồng chí bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm đều cầu thị, tích cực khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, giám sát công trình đầu tư; quản lý đất đai, quản lý bảo vệ vệ rừng; giải quyết đơn, thư... Chính vì vậy, địa phương đã nhanh chóng ổn định tình hình, huy động mọi nguồn lực của địa phương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đảng ủy đã tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ chương trình xây dựng nông thôn mới; Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã đã đôn đốc các chi bộ thôn, bản kiểm tra, giám sát việc thu, nộp, huy động và quản lý, sử dụng nguồn vốn đóng góp của nhân dân; tất cả các thông tin tài chính có liên quan được thông báo công khai tại thôn, bản để bà con theo dõi, giám sát. Đồng thời, xã kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững, chương trình 135; thực hiện chính sách, chế độ hỗ trợ cho các cháu học sinh trường bán trú. Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực của địa phương, cùng sự hỗ trợ kịp thời của huyện, tỉnh và Trung ương, cuối năm 2018 xã Thanh Bình là địa phương thứ tư trong huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; cơ sở hạ tầng kỹ thuật được củng cố: Điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa được kiện toàn tại các thôn, bản; kinh tế, xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao.

Thị trấn Mường Khương (tỉnh Lao Cai) trên đường đổi mới

Trao đổi về nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, đồng chí Đặng Đình Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các tổ chức đảng, cá nhân được phân công thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, diễn biễn tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kịp thời giải quyết dứt điểm những vụ việc dư luận bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần ngăn ngừa và hạn chế vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. UBKT Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; nội dung kiểm tra, giám sát bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tế của địa phương. Qua kiểm tra, giám sát đánh giá đúng thực trạng tình hình trong các lĩnh vực được kiểm tra, giám sát, chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, đồng thời tìm ra thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế để khắc phục, sửa chữa; từ đó có định hướng, chủ trương, biện pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của địa phương./.

Tống Văn