Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh: Nhiều cán bộ lãnh đạo sai phạm trong quản lý, sử dụng đất

12/11/2018 | 13:45 PM

Xem với cỡ chữ

Sau khi kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng chí Võ Hữu Hảo, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) và một số tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng đất từ năm 2013 đến 10-2017; việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực Lò Rèn, Thị trấn Nghèn năm 2011,  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết luận:

Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc 2 nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát trong quản lý, sử dụng đất nên để xẩy ra một số vi phạm nhưng chậm được phát hiện, xem xét, xử lý như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định tại thị trấn Nghèn, xã Xuân Lộc; giao đất trái quy định tại thôn Cử Lâm, xã Vượng Lộc; cho thuê đất, khoáng sản trên địa bàn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp. Chấp hành chưa nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm trong giao đất sai thẩm quyền nhưng Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc không ban hành các văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện, dẫn đến UBND huyện thanh tra nhưng không kết luận hoặc có kết luận nhưng không xử lý các tổ chức, cá nhân sai phạm, việc giao đất, cho thuê đất sai quy định, trái thẩm quyền vẫn tiếp tục tái diễn.

Đối với đồng chí Võ Hữu Hảo, thiếu chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc cấp dưới thực hiện để công tác quản lý nhà nước về đất đai có thời điểm buông lỏng, xẩy ra nhiều sai phạm; phụ trách công tác thanh tra, nội vụ, chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trong giao đất trái thẩm quyền nhưng để kéo dài, đến nay chưa kết luận; chỉ đạo, xem xét, xử lý trách nhiệm không kịp thời, nghiêm túc đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm trong giao đất ở, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... dẫn đến việc giao đất, cho thuê đất sai quy định, trái thẩm quyền vẫn tiếp tục tái diễn sau khi thực hiện Quyết định 2005 của UBND tỉnh.

Liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý sử dụng đất còn có các đồng chí:

Đồng chí Bùi Huy Tam, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 9 hộ dân tại khu vực Lò Rèn, thị trấn Nghèn khi các hộ dân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Đồng chí Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo cán bộ kế toán thu hộ tiền sử dụng đất tái định cư của 6 hộ dân thuộc Dự án củng cố, nâng cấp Đê sông Nghèn với số tiền 768 triệu đồng nhưng không kịp thời nộp ngân sách Nhà nước, để cá nhân trong Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm dụng trong thời gian dài. Đồng chí Nguyễn Duy Cường, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 9 trường hợp không đúng đối tượng; thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo khắc phục hậu quả việc cho thuê đất trái thẩm quyền tại xã Tùng Lộc; thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để công tác quản lý đất có lúc, có việc bị buông lỏng, sai phạm kéo dài, tái diễn việc giao đất trái thẩm quyền. Đồng chí Đồng Văn Trung, nguyên Trưởng Phòng tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp tham mưu hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 9 hộ ở khu vực Lò Rèn, thị trấn Nghèn khi các hộ dân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý đất đai; trong thời gian dài không thực hiện thẩm định hồ sơ xét giao đất ở và không nắm được tình hình việc cho thuê đất của UBND các xã, thị trấn; chịu trách nhiệm trong tham mưu đối với các khuyết điểm, vi phạm trong giao đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan. Đồng chí Nguyễn Đình Sơn, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất và Đăng ký quyền sử dụng đất chỉ đạo thu hộ tiền sử dụng đất tái định cư của 2 hộ dân với số tiền 216 triệu đồng, chậm nộp vào ngân sách nhà nước; thiếu chỉ đạo kiểm tra, xử lý để các hộ dân lấn chiếm, sử dụng đất sai quy định tại thị trấn Nghèn và chịu trách nhiệm liên quan đối với việc quản lý nhà nước về đất đai của Phòng Tài nguyên và Môi trường có lúc, có việc bị buông lỏng, sai phạm kéo dài, tái diễn việc giao đất trái thẩm quyền. Đồng chí Lê Xuân Đức, Phó Chánh văn phòng Nông thôn mới huyện đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra hồ sơ, thực địa, trực tiếp ký xác nhận hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4 hộ dân tại thôn Sơn Phượng, xã Xuân Lộc sai quy định. Ngoài ra, còn có trách nhiệm của một số cán bộ tham mưu triển khai, thực hiện.

Trước những khuyết điểm, vi phạm trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu:

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh nghiên cứu sửa đổi, thay thế Quyết định số 1683 về quản lý và sử dụng quỹ đất dành cho nhu cầu công ích phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh việc cho thuê đất tại các xã, phường, thị trấn và kiểm tra, thanh tra, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm trong giao đất sai thẩm quyền; chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm hành chính đối với tập thể, cá nhân liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trên.

Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật đối với các đồng chí Võ Hữu Hảo, Bùi Huy Tam, Đồng Văn Trung; chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí Đặng Trần Phong, Nguyên Duy Cường, Nguyễn Đình Sơn, Lê Xuân Đức. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai; chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục kịp thời những khuyết điểm, sai phạm nêu trên; chỉ đạo UBND huyện xem xét, xử lý, thu hồi số tiền sử dụng đất còn thiếu của các hộ và các trường hợp được giao đất ở không đúng đối tượng; giải tỏa mặt bằng, giao UBND thị trấn Nghèn quản lý các khu đất đã thu hồi...

Hiền Anh