Hiệu quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

10/06/2019 | 06:22 AM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam có 1.212 tổ chức cơ sở đảng với hơn 67 nghìn đảng viên. Trong những năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đạt nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, như: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thu hồi đất, giao đất xây dựng các dự án, công trình; việc khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép; quản lý, bảo vệ rừng; tình hình vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của một số cán bộ, đảng viên diễn biến phức tạp; một số chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội hiệu quả chưa cao... đã ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nói riêng.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm việc với UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam (tháng 5-2017).

Để khắc phục thực trạng trên, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Quảng Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chú trọng vào những nội dung còn tồn tại, khuyết điểm của địa phương. Đồng thời, xác định kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là hiện nay khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa nghiêm.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, UBKT các cấp tỉnh Quảng Nam đã chủ động khảo sát, nắm tình hình, phát hiện, tiến hành kiểm tra 464 tổ chức đảng, 1.316 đảng viên (trong đó có 682 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra tập trung việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham nhũng, cố ý làm trái; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; những điều đảng viên không được làm; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ rừng; kê khai hồ sơ để hưởng chế độ thương binh... Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đối với 36 tổ chức đảng, 480 đảng viên; các tổ chức đảng và đảng viên còn lại có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật đã được kiểm điểm, yêu cầu khắc phục những hạn chế, tồn tại. Riêng năm 2018, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 148 tổ chức đảng và 391 đảng viên (có 201 cấp ủy viên). Trong đó, UBKT Tỉnh uỷ kiểm tra 3 tổ chức đảng, 19 đảng viên (1 Tỉnh ủy viên, 5 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý); UBKT cấp huyện kiểm tra 69 tổ chức đảng, 168 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 76 tổ chức đảng, 186 đảng viên; chi bộ kiểm tra 18 đảng viên. Kết luận, vi phạm phải thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 138 đảng viên.

Trao đổi về kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Trần Xuân Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết: Điểm mới của công tác kiểm tra, giám sát của tỉnh trong năm 2018 là nhiều vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc được cấp ủy và UBKT các cấp chủ động kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, không chờ kết luận của các cơ quan thanh tra, điều tra. Bên cạnh đó, cấp ủy thuờng xuyên và trực tiếp chỉ đạo những vụ việc kiểm tra có nội dung phức tạp, dư luận quan tâm; nếu qua kiểm tra có vi phạm đều được kịp thời xem xét, xử lý trách nhiệm tổ chức đảng, đảng viên. Nhiều lĩnh vực khó, phức tạp, nhạy cảm, như: Tư tưởng chính trị, đoàn kết nội bộ, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, bảo vệ rừng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan khối nội chính đã được kiểm tra.

Cụ thể: UBKT Huyện ủy Đông Giang tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với Chi bộ và 2 đảng viên là cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn. UBKT Huyện ủy Nam Giang tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra và xử lý kỷ luật khiển trách Đảng ủy xã Chà Vàl, xã La Êê và kỷ luật khiển trách, cảnh cáo các đồng chí lãnh đạo xã Chà Vàl, La Êê đã để xảy ra vụ phá rừng phòng hộ sông Kôn và Nam Sông Bung. UBKT Huyện ủy Điện Bàn kiểm tra và đề nghị kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã Điện Minh, kỷ luật khiển trách, cảnh cáo các đồng chí có liên quan do mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. UBKT Huyện ủy Phú Ninh kiểm tra và xử lý kỷ luật khiển trách đồng chí Phó Trưởng đồn Công an Tam Lãnh để xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép; kỷ luật cảnh cáo Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện có vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. UBKT Huyện ủy Đại Lộc kiểm tra, xử lý kỷ luật 10 đảng viên và đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền kỷ luật 3 đảng viên vi phạm (có 2 huyện ủy viên) trong đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Một số UBKT huyện, thị, thành ủy kiểm tra nhiều tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm như: Thăng Bình (12 tổ chức đảng, 22 đảng viên); Đại Lộc (7 tổ chức đảng, 24 đảng viên); Phú Ninh (7 tổ chức đảng, 18 đảng viên); Tam Kỳ (6 tổ chức đảng, 23 đảng viên); Duy Xuyên (4 tổ chức đảng, 10 đảng viên)...

Điều đáng ghi nhận là nhiều tổ chức đảng, đảng viên qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã kịp thời sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, sai phạm, phấn đấu vươn lên đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Điển hình như vụ việc UBKT Tỉnh uỷ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang và 4 đảng viên trực thuộc đã giúp tổ chức đảng và các đảng viên rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó phải nói đến việc thực hiện hiệu quả đề án cải cách hành chính được Tổng cục Hải quan phê duyệt nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư phát triển, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, phương tiện qua lại biên giới; tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong việc quản lý biên giới, phương tiện, con người qua cửa khẩu... Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã giúp Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang ổn định tình hình, đoàn kết hơn; từ một tổ chức đảng lỏng lẻo trong lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên kém; sau thời gian kiểm tra không lâu, Chi bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh, hoạt động xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng.

Hay vụ việc khác, sau khi UBKT Tỉnh ủy có kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác phối hợp bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn biên giới đã nêu rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh, khắc phục. Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang đã khẩn trương xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xử lý, giải quyết vụ việc; xây dựng Đảng bộ, đơn vị. Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời bàn luận, thống nhất và đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa. Nhờ đó, đến nay công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới gắn với bảo vệ và phát triển rừng, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn đơn vị quản lý có nhiều chuyển biến tích cực. Uy tín của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang được nâng lên, xây dựng được niềm tin với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Năm 2017, Đảng bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm 2018, Đảng bộ Đồn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng Cụm thi đua tuyến biên giới đất liền.

Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đồng chí Trần Xuân Vinh cho biết thêm: Thời gian tới, UBKT các cấp trong tỉnh tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, nhất là cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm. Chủ trương của tỉnh là kiểm tra, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng việc, với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm, vùng trống, nhất là các vụ, việc gây bức xúc trong dư luận. Nội dung kiểm tra tập trung vào những nơi có biểu hiện vi phạm trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, công tác tổ chức - cán bộ; biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, kê khai tài sản; nơi có nhiều dư luận quần chúng phản ảnh, tố cáo, nhất là cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, đảng viên là nguồn nhân sự quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Lương Đức