Hạn chế khiếu nại, tố cáo qua làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư

03/03/2018 | 20:13 PM

Xem với cỡ chữ

Xác định công tác giải quyết đơn tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của UBKT các cấp; UBKT Huyện ủy Di Linh (Lâm Đồng) thời gian qua thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư; tiếp đảng viên và công dân bước đầu đem lại hiệu quả.

UBKT Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy kịp thời tổ chức quán triệt các quyết định, hướng dẫn của cấp trên thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; xây dựng Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời, tham mưu cấp ủy ban hành các Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các ngành nội chính, Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Vào ngày 10, 20, 30 hằng tháng, UBKT Huyện ủy cử đồng chí Phó Chủ nhiệm dự các buổi tiếp dân định kỳ do UBND huyện tổ chức để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị của nhân dân, nhằm góp phần giải quyết các vụ việc phát sinh một cách hiệu quả.

Trong việc tiếp đảng viên và công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn, thư; vai trò, trách nhiệm của Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ được thể hiện rõ nét, qua việc chỉ đạo đề ra các kế hoạch cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện; xem xét kết luận chính xác. Chủ nhiệm là người trực tiếp tiếp nhận, xử lý, phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo, giao cho Uỷ viên UBKT Huyện ủy theo dõi, ghi chép vào sổ thụ lý. Sau đó, tham mưu Thường trực UBKT xây dựng Quyết định, Kế hoạch giải quyết tố cáo những đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, hoặc ban hành phiếu chuyển đơn, phiếu báo tin nếu đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết; xếp lưu những đơn thư để theo dõi.

UBKT Huyện ủy Di Linh hằng năm đều chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, UBKT cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, trong đó có gắn nội dung kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng, cá nhân của đảng viên, công dân. Trong 3 năm (2015 - 2017), UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 15 tổ chức cơ sở đảng. Sau các cuộc kiểm tra, UBKT Huyện ủy hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra, thông báo kết quả việc giải quyết tố cáo báo cáo cấp trên theo quy định. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy đã chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm, hướng dẫn các quy định trong công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết các đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng, cá nhân của đảng viên, công dân; từ đó không để khiếu nại, tố cáo đông người, hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Trong 3 năm qua, số lượt người đến UBKT Huyện ủy Di Linh khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đề nghị là 29 lượt (10 đảng viên và 19 công dân) và tiếp nhận 67 đơn (52 đơn tố cáo; 14 đơn kiến nghị, đề nghị và 1 đơn khiếu nại); trong đó gồm: 50 đơn 1 người ký; 4 đơn nhiều người ký và 13 đơn có chữ ký sao chụp, giấu tên, mạo tên. Tổng số đơn thư đã xử lý là 67 đơn. Trong đó: chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 17 đơn; xếp lưu: 35 đơn và đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBKT Huyện ủy là 15 đơn (sau khi được mời lên làm việc, đã rút đơn hoặc không lên làm việc, không hợp tác có 10 đơn; đã giải quyết 5 đơn, gồm chưa có cơ sở 1 đơn; tố đúng và đúng một phần nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật 3 đơn; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 đơn, có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo). Ngoài ra còn có một số cá nhân lợi dụng việc tố cáo để làm giảm uy tín cán bộ, đảng viên đã được UBKT Huyện ủy giải quyết dứt điểm.

Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của UBKT Huyện ủy Di Linh thực hiện theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm thời gian, chất lượng; qua đó, hạn chế khiếu nại, tố cáo đông người và vượt cấp. Qua giải quyết đơn thư tố cáo, UBKT Huyện ủy đã xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, hướng dẫn một số cá nhân tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; đồng thời chỉ đạo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, kiểm điểm đối với cá nhân không phải là đảng viên lợi dụng tố cáo để vu khống.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ, UBKT Huyện ủy Di Linh còn một số hạn chế như: Chưa thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên, công dân; phối hợp với các cơ quan nội chính chưa tốt. Đôi khi cán bộ kiểm tra còn cứng nhắc, thiếu linh hoạt gây tâm lý không tốt cho người tố cáo, cũng như đối tượng bị tố cáo. Việc kiểm tra, đôn đốc quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở chưa kịp thời…

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên, công dân; trong thời gian tới, UBKT Huyện ủy Di Linh đã đề ra một số giải pháp sau: Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với đảng viên cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên, công dân; phối hợp chặt chẽ giữa UBKT Huyện uỷ với các cơ quan nội chính; nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ kiểm tra. Trong giải quyết đơn tố cáo cần kịp thời, đúng nguyên tắc, phương pháp, quy trình, thủ tục. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt công tác dân vận trong quá trình giải quyết.

Từ việc quan tâm công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp đảng viên và công dân, UBKT Huyện ủy Di Linh đã góp phần ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh./.

Phạm Thị Thi

Ủy viên UBKT Huyện uỷ Di Linh, Lâm Đồng