Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An: Vi phạm trong quản lý, sử dụng tiền thi hành án dân sự

15/05/2018 | 14:51 PM

Xem với cỡ chữ

Sử dụng tiền thi hành án thu được chưa chi trả cho bên được thi hành án để cán bộ thủ quỹ đứng tên với tư cách cá nhân gửi tiết kiệm, tiền lãi thu được không chi trả cho người được thi hành án mà nhập quỹ cơ quan... đó là những vi phạm trong quản lý, sử dụng tiền thi hành án mà Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An khi thi hành một số vụ án dân sự trong thời gian qua.

Từ thông tin dư luận, đơn thư tố cáo và công tác nắm tình hình, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Long An đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ và một số đảng viên Cục Thi hành án dân sự (Cục THADS) tỉnh về việc quản lý, sử dụng nguồn tiền thi hành án tại đơn vị trong thời gian từ năm 2009 đến tháng 6-2016. Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Long An đã chỉ rõ những sai phạm, thiếu sót trong quản lý, sử dụng tiền thi hành án tại Cục THADS tỉnh trong thời gian qua. Cụ thể,  thi hành án tại Công ty TNHH Mai Phương, số tiền thi hành án mà Cục THADS tỉnh đã thu được, nhưng chưa chi trả cho bên được thi hành án là 5.767.550.000 đồng. Số tiền này đã được Cục THADS tỉnh dùng gửi ngân hàng từ ngày 18-3-2015 đến ngày 27-3-2015 rút lãi được 1.281.700 đồng, tiền lãi này không được chi cho người được thi hành án mà nhập quỹ cơ quan. Số tiền gốc tiếp tục được gửi ngân hàng cũng trong ngày 27-3-2015 đến này 07-04-2015 rút lãi được 1.762.300 đồng, số tiền lãi này đã được kê chi trong bảng phân phối ngày 18-11-2015. Tiếp đó, số tiền gốc trên tiếp tục được gửi tiết kiệm đến ngày 08-05-2015 rút lãi được 19.385.900 đồng. Cũng như vậy, năm 2014 với số tiền 1.528.421.685 đồng từ thi hành án được lãnh đạo Cục Thi hành án chỉ đạo gửi tiết kiệm sinh lãi 5.043.200 đ cũng được nhập vào quĩ cơ quan. Như vậy, tổng số tiền lãi của 03 đợt nêu trên là 25.710.800 đồng, số tiền vi phạm này đã được Cục THADS tỉnh nộp lại ngân sách nhà nước.

Vụ việc thứ hai, đó là vụ thi hành án tại Công ty Tân Huỳnh Phát, số tiền 996.100.000 đồng được gửi tiết kiệm và có phát sinh tiền lãi là 3.320.000 đồng nhưng không chi trả cho người được thi hành án, mà dùng để chi trả cho người phải thi hành án với lý do hỗ trợ di dời tài sản và ổn định cuộc sống là không đúng với khoản 5, Điều 115 của Luật Thi hành án dân sự. Khoản 5, Điều 115 quy định: “Trong trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá, nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được thi hành án, Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản để người phải thi hành án thuê nhà phù hợp với giá thuê trung bình tại địa phương trong thời hạn 01 năm”.

Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Chi bộ Cục THADS tỉnh, Đoàn kiểm tra kết luận: Để xảy ra những sai phạm trên, đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Chi ủy viên - Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã có khuyết điểm: Là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhưng đồng chí thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra khuyết điểm trong quản lý, sử dụng tiền thi hành án dân sự tại đơn vị; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không bàn bạc thống nhất trong tập thể lãnh đạo Cục THADS mà tự ý chỉ đạo để cá nhân các thủ quỹ Cục THADS đứng tên trên Sổ tiết kiệm gửi tiền thi hành án (trái các quy định trong hoạt động tố tụng) rồi sau đó mới thông tin trong cuộc họp; thiếu trách nhiệm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Gấu đã tạo nên sự hoài nghi trong nội bộ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của cơ quan, làm ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của tập thể Chi bộ, Chi ủy và lãnh đạo Cục THADS tỉnh. UBKT Tỉnh ủy xem xét, quyết định xử lý thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Gấu bằng hình thức khiển trách.

Đồng chí Đỗ Văn Vinh, Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng Cục THADS đã có khuyết điểm, vi phạm: Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao không đầy đủ, không đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy phạm và thời gian theo quy định... Tuy nhiên, do đồng chí Đỗ Văn Vinh đang mắc bệnh hiểm nghèo nên UBKT Tỉnh ủy chưa tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật.

Hai Phó Cục trưởng còn lại là đồng chí Đặng Phan Thiết và Nguyễn Phú Hưng cũng có khuyết điểm tương tự, tuy nhiên vì không phải là người trực tiếp gây ra khuyết điểm, không phải là người đứng đầu cấp ủy, không phải là thủ trưởng cơ quan nên UBKT Tỉnh ủy chỉ yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Như vậy, với những sai phạm trong quản lý, sử dụng tiền thi hành án dân sự cả 4 đồng chí lãnh đạo, cấp ủy của Cục THADS tỉnh Long An đã vi phạm kỷ luật. Các đồng chí: Nguyễn Văn Gấu, Chi ủy viên - Cục trưởng; Đỗ Văn Vinh, Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng; Đặng Phan Thiết, Phó Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng và Đồng chí Nguyễn Phú Hưng, đảng viên - Phó Cục trưởng đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc trước tổ chức đảng về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên. Những sai phạm trong quản lý, sử dụng tiền thi hành án đã được ban lãnh đạo Cục THADS Long An nhanh chóng khắc phục, sửa chữa, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đây là bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác thi hành án dân sự nói chung, cũng như hoạt động quản lý, sử dụng tiền thi hành dân sự nói riêng của các đơn vị thi hành án trong cả nước.  

Hiện nay, việc giải quyết các vụ án dân sự tăng cao đã tạo ra sức ép lớn trong giải quyết công việc cho các cơ quan tố tụng, thi hành án; nhưng các cơ quan thực thi pháp luật cần phải tuân thủ quy định, nguyên tắc. Đồng thời, trước xu hướng gia tăng các vụ án dân sự trong lĩnh vực kinh tế cả về số lượng, cũng như quy mô vụ việc, kéo theo đó số tiền liên quan đến việc thi hành án dân sự ngày càng lớn; việc thu, chi, quản lý, sử dụng nguồn tiền thi hành án phải được cấp ủy và lãnh đạo đơn vị tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác này. Các đơn vị thi hành án dân sự cùng với việc tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyền môn nghiệp vụ, quy định mới về quản lý tài chính trong hoạt động tố tụng cho cán bộ thủ quĩ, kế toán; cần trú trọng giáo dục tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ này. Đặc biệt cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong hoạt động chuyên môn của đơn vị; các hoạt động chuyên môn của đơn vị cần được bàn bạc dân chủ, thống nhất trong tập thể cấp ủy và lãnh đạo đơn vị trước khi triển khai thực hiện. 

Tống Văn