Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm và phát huy vai trò tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

17/01/2020 | 11:45 AM

Xem với cỡ chữ

Có một sự trùng hợp đặc biệt, trong ngày đầu tháng 10 (1/10/2019) - cũng là tháng 10 lịch sử gắn với truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng (16/10), Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo Kết luận số 156-TB/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Thông báo Kết luận số 156 lại một lần nữa tiếp tục khẳng định về vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được ban hành ngày 30/7/2007 đến nay hơn 10 năm đã có tác dụng, hiệu quả nhất định trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong tình hình hiện nay, khi tình trạng suy thoái của một số cán bộ, đảng viên và việc “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ngày càng tinh vi, phức tạp đang trở thành nỗi bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng và niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Nếu như không có sự chỉnh đốn mạnh mẽ trong Đảng và trong từng cán bộ, đảng viên thì hậu quả để lại rất nặng nề.

Nhìn nhận về thực trạng này, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã rất kiên quyết để loại bỏ những thành phần đã thoái hoá, không xứng đáng trong đội ngũ của Đảng, kể cả là những cán bộ cấp cao với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, nổi cộm, dư luận bức xúc đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời, nghiêm minh, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Thực tế cho thấy công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy cao hiệu lực, hiệu quả, vị trí và vai trò, tạo dấu ấn và sự lan toả trong xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 11 khoá XII, trong bài phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu rất rõ: “Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 1 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị và 4 đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, 14 đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 1 đồng chí nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, 5 đồng chí Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng, 2 đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, 5 đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy và 17 đồng chí là tướng lĩnh; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự; Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã kỷ luật 7 tổ chức đảng (Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải, Ban Thường vụ Đảng uỷ Ngoài nước, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc)…”

Và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: “Chúng ta đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, phải kiên quyết không để lọt vào cấp uỷ những cán bộ vi phạm, thoái hoá, biến chất! Bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”.

Cùng với việc giúp chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm, suy thoái trong Đảng; công tác kiểm tra, giám sát đã tạo động lực giúp các cấp, các ngành hoạt động lành mạnh, đúng chủ trương, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Qua đó đã thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế đất nước. Điều này đã được nêu rất rõ tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 11 khoá XII đã thông báo những kết quả đáng mừng về tình hình chung của đất nước ta trong thời gian qua. Cụ thể: Về kinh tế - xã hội năm 2019 - 2020 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, ước đạt hơn 6,8%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; quy mô GDP ước đạt hơn 266 tỉ đô la Mỹ, bình quân đạt gần 2.800 đô la/người. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp hơn nhiều so với mục tiêu Quốc hội đề ra. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước được tăng cường; bội chi ngân sách ở mức 3,4% GDP; nợ công giảm mạnh, xuống mức 55% GDP và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định. Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng cao, đạt hơn 70 tỉ đô la Mỹ. Xuất khẩu ước tăng khoảng 8% so với năm 2018. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hoá, xã hội; chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững; y tế, thể thao, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; đổi mới giáo dục và đào tạo; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển khoa học và công nghệ, phong trào khởi nghiệp... được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, đánh giá cao. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế...

Cũng tại Hội nghị này, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm tăng cường hơn nữa sức mạnh của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Từ lý luận đến thực tiễn đã cho thấy công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thực sự trở thành “nòng cốt” trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Những tồn tại này cũng đã được chỉ rõ trong Thông báo kết luận số 156 của Bộ Chính trị. Đó là: “Có nơi, có thời điểm lãnh đạo công tác kiểm tra chưa chủ động, thường xuyên, ráo riết thiếu quyết liệt; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh. Kết quả kiểm tra chưa đều, có chuyển biến rõ ở cấp Trung ương, các cấp khác chưa thật rõ nét. Không ít địa phương kiểm tra, giám sát còn hình thức; chất lượng, hiệu quả còn thấp, chưa tạp được những chuyển biến căn bản, đủ sức để giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tiêu cực trong nội bộ Đảng. Kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ viên cùng cấp, người đứng đầu, người có chức vụ, quyền hạn và một số lĩnh vực tư tưởng, quản lý báo chí, thanh tra, kiểm toán, phòng chống tham nhũng, tư pháp, tổ chức cán bộ… chưa thật mạnh mẽ. Tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ vẫn là khâu yếu, nhiều khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện, xử lý kéo dài. Việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm và thu hồi tài sản thất thoát sau kiểm tra chưa triệt để…”.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khoá X và đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Bộ Chính trị cũng đã yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, tổ chức đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, có những nội dung chính sau:

Một là, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Theo đó, người đứng đầu cấp uỷ phải xác định trách nhiệm của mình, trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, điển hình tốt, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên. Công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hai là, hoàn thiện hệ thống các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng. Tập trung hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát đôi với công tác cán bộ, thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, chống chạy chức, chạy quyền, chạy khen thưởng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”.

Ba là, công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính; qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, sự phát triển của đất nước.

Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cấp uỷ viên các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng về trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trong Thông báo Kết luận số 156 cũng nêu rõ các cấp uỷ, tổ chức đảng chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; phân công các thành viên cấp uỷ phụ trách và tiến hành kiểm tra, giám sát theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Xác định những lĩnh vực, địa bàn, trọng tâm, trọng điểm để tập trung kiểm tra, giám sát; chú ý những khâu, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, như: Tổ chức, cán bộ, làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, tài chính, tài sản công, dự án đầu tư…

Bốn là, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh, liêm chính, năng lực, uy tín và chuyên môn giỏi; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ  tham mưu chiến lược và chuyên gia về công tác kiểm tra, giám sát...

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng ta đều xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện. Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước, việc củng cố và bảo vệ, giữ gìn Đảng trong sạch, vững mạnh cũng hết sức cần thiết, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường là một trong những yếu tố quan trọng giúp bảo đảm đường lối, mục tiêu của Đảng được thực hiện thắng lợi./.

Thu Hoài