Chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

11/09/2018 | 07:41 AM

Xem với cỡ chữ

Xác định Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng là một Nghị quyết quan trọng nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã ban hành Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày 14-12-2016 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chương trình hành động đã xác định rõ 11 nhiệm vụ,  giải pháp nhằm thực hiện đồng bộ, toàn diện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Thực hiện Chương trình hành động số 12 của Tỉnh ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ và bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Đó là công tác cán bộ, quản lý cán bộ, quản lý nội bộ thực hiện đúng quy định và ngày càng chặt chẽ hơn. Công tác quy hoạch cán bộ đã được các cấp ủy tập trung thực hiện đúng quy trình, khách quan, công tâm, minh bạch. Quy trình xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được rà soát, bổ sung, hoàn thiện theo hướng tăng cường trách nhiệm và giải quyết công khai minh bạch trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đối với người dân ngày càng tốt hơn; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 được các cấp ủy triển khai nghiêm túc...

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực chủ động nắm bắt, phát hiện, giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh trong nội bộ. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện phong cách, ý thức trách nhiệm trong công việc khi tiếp xúc với nhân dân. Cán bộ, đảng viên đã nắm và nhận diện rõ hơn về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, nắm được mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các giải pháp trong Nghị quyết cua Trung ương cũng như Chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch chương trình hành động của cấp mình. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu đã xác định rõ hơn nội dung công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Việc thực hiện Chương trình hành động số 12 của Tỉnh ủy Bình Thuận bước đầu đạt được kết quả như: Hoạt động giám sát của HĐND đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội, trong xây dựng cơ bản, các dự án đầu tư, ngân sách, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và chế độ, chính sách. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác chất vấn trong các kỳ họp HĐND tỉnh. Bên cạnh việc tiếp dân, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được hơn 200 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ hằng quý, Thường trực HĐND tỉnh rà soát các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến và đã có nhiều văn bản đôn đốc các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo cụ thể của công dân đã quá thời hạn giải quyết. Đối với những vụ việc bức xúc, phức tạp, kéo dài hoặc do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Thường trực HĐND tỉnh giao, Ban Pháp chế HĐND tổ chức giám sát, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh. Hằng tháng, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về công tác giám sát các vụ khiếu nại kéo dài, nổi cộm, bức xúc và tình hình xử lý đơn thư và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Việc phân công, phân cấp trong thực thi công vụ hành chính ngày càng cụ thể, rõ ràng, phù hợp với quy định của Trung ương và phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chức năng quản lý nhà nước của từng cấp, từng ngành; không để xảy ra tình trạng “xin-cho”, “lợi ích nhóm”, “sân sau” và trục lợi. Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gắn với cơ chế tự chủ bước đầu được thực hiện. Tỉnh đã tách cung ứng dịch vụ công ra khỏi chức năng quản lý nhà nước đối với 2 đơn vị: Trung tâm lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ và Trung tâm đăng kiểm tàu cá trực thuộc Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bên cạnh đó, tỉnh đã quản lý biên chế chặt chẽ gắn với thực hiện tinh giản biên chế; thực hiện tốt cơ chế kiểm soát quyền lực gắn với xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính Nhà nước. Từng bước cụ thể hóa quy định và khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính công trên địa bàn. Bước đầu chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu việc thực hiện tốt cơ chế giải trình và giám sát sự tăng, giảm tài sản của cán bộ, đảng viên theo quy định của Trung ương và Chính phủ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị, xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai giám sát các nội dung chuyên đề: Giám sát về xử lý chất thải y tế tại các bệnh viên trên địa bàn tỉnh; công tác phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị kinh doanh trên địa bàn thành phố Phan Thiết; giám sát Sở Giáo dục và Đào tạo với các nội dung liên quan đến việc chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012-2020; giám sát nội dung về thực hiện pháp luật Lao động và Luật Công đoàn tại các trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; giám sát việc “Hội Nông dân Việt Nam tham gia thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”; khảo sát nắm bắt thông tin tình hình thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số địa phương và tổ chức giám sát về trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước đối với an toàn thực phẩm tại Sở Công thương và Sở Y tế; giám sát Sở Nội vụ về nội dung tham mưu hướng dẫn thực hiện quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ Hội cựu chiến binh xã, phường, thị trấn...

Các cơ quan tố tụng phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc xét xử những vụ án tham nhũng, lãng phí gây thất thoát tài sản Nhà nước nhất là những vụ án được dư luận, nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý. Trong đó nổi lên những vụ án điển hình như: Vụ án Nguyễn Chí Khanh, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh bị TAND thành phố Phan Thiết tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; vụ án Ngô Văn Phong, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp lâm nghiệp Hàm Thuận Nam, kiêm trạm trưởng trạm lâm nghiệp Hàm Cần bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý rừng” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” bị TAND huyện Hàm Thuận Nam tuyên phạt tù 3 năm 6 tháng; vụ án Trần Hải Dương, nguyên nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Móng - Ca Pét và Lê Văn Tuân bị tuyên phạt tù về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”... Công tác thanh tra cũng được tăng cường đối với các lĩnh vực dư luận quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thường xuyên phối hợp, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm qua công tác thanh tra, kiểm tra.

Lực lượng vũ trang thường xuyên nắm và theo dõi các tổ chức, cá nhân chống đối trên địa bàn. Đã xử lý nhiều vụ việc phức tạp như: Nguyễn Thị Nhung, thành viên  “Hội Phụ nữ nhân quyền; truyền thông Dòng chúa cứu thế Việt Nam và thành viên tổ chức Phóng viên không biên giới RSF/Mỹ”; Nguyễn Phương Uyên, thành viên tuổi trẻ yêu nước; Nguyễn Ngọc Thương, thành viên công tác xã hội Dòng chúa cứu thế Việt Nam; Nguyễn Quốc Huy, thành viên câu lạc bộ nhà báo Chăm tự do... Và mới đây, khi Quốc hội đang họp bàn việc quyết định cho Trung Quốc thuê đất ở các đặc khu kinh tế thời gian 99 năm, nhiều  đối tượng quá khích đã đến trước khu vực UBND tỉnh tụ tập, la hét làm mất an ninh trật tự, dùng bom xăng tự chế gây hỗn loạn. Các lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện các giải pháp tốt nhất để bảo đảm an ninh chính trị, không bị mắc mưu các thế lực thù địch. Hình ảnh các chiến sĩ công an nhẫn nại làm nhiệm vụ trước sự kích động quá khích của các thế lực đã để lại nhiều suy nghĩ tốt cho người dân. Kết quả đã có nhiều đối tượng vi phạm bị bắt và phạt tù; tỉnh Bình Thuận cũng nhanh chóng ổn định tình hình... Qua các vụ việc nổi cộm trên xảy ra trên địa bàn, lực lượng vũ trang đã chủ động tham mưu các giải pháp, biện pháp nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng các vấn đề, vụ việc xảy ra trên địa bàn mang tính chất nhạy cảm để kích động lôi kéo người dân chống phá; đề xuất chủ trương, giải pháp cụ thể trong công tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xâm phạm đến trật tự xã hội trên khu vực biên giới; phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị, xã hội trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đã tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ; tham mưu và thường xuyên theo dõi, báo cáo kết quả quán triệt và triển khai thực hiện và kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường nắm bắt thông tin giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác tuyên truyền; xử lý các vấn đề, vụ việc bức xúc nổi lên. Tham mưu tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức...

Để bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chương trình hành động số 12 của Tỉnh ủy cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết được thực thi nghiêm túc, đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị. Ngay từ đầu năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch thành lập 7 đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra tại 7 ban thường vụ cấp ủy trực thuộc tỉnh và 10 cấp ủy cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tỉnh còn lại xây dựng báo cáo tự kiểm tra. Ngày 9-8-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 129 thành lập 8 Tổ kiểm tra ở 32 địa phương, đơn vị, trong đó có 3 ban thường vụ huyện ủy và 29 cấp ủy cơ sở. Hầu hết các cấp ủy trực thuộc đã ban hành kế hoạch, thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; về việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm tra việc thực hiện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm...

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Tỉnh ủy Bình Thuận đã chỉ đạo thống nhất, sâu sát các cấp ủy đảng từ việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện; việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của tập thể và cá nhân đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Không chỉ bám sát các giải pháp thực hiện Nghị quyết trong Chương trình hành động số 12 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chú ý đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình tổ chức đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ vững đoàn kết nội bộ; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tự phê bình và phê bình.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 12 của Tỉnh ủy và kế hoạch, chương trình hành động của cac địa phương, đơn vị; theo dõi việc khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm; theo dõi việc thực hiện cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng nội bộ...

Trồng thanh long mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Bình Thuận.

Thu Hoài