Cần Thơ khẳng định vai trò động lực vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

17/01/2020 | 11:39 AM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26-11-2003 của Quốc hội, Cần Thơ chính thức là thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2004. Ngày 17-02-2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Với phương hướng, mục tiêu đó, Bộ Chính trị yêu cầu Đảng bộ Cần thơ tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ chủ yếu là: Làm tốt công tác quy hoạch xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại; Tận dụng mọi cơ hội, khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững; Huy động các nguồn lực, trong đó đầu tư từ ngân sách được ưu tiên để phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và kiến thiết đô thị; Chăm lo phát triển con người một cách toàn diện; Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thành phố Cần Thơ hiện đại và năng động.

Qua 15 năm phấn đấu, Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ đã tạo được những bước phát triển khá ấn tượng, khẳng định vai trò trung tâm động lực vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kinh tế tăng trưởng luôn ở mức cao, bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 7,56%/năm; thu nhập bình quân đầu người hơn 88,3 triệu đồng/người/năm, tăng 29 triệu đồng so với năm 2015 và gấp gần 8,8 lần so với năm 2004. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cơ cấu kinh tế của Cần Thơ tiếp tục chuyển dịch theo hướng: Thương mại - dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp trong nửa đầu nhiệm kỳ duy trì mức tăng trên 7,2%/năm; giá trị tăng thêm bình quân 8,74%/năm, đóng góp 29,02% GRDP (kế hoạch đến năm 2020 đóng góp 29,4%); trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ lực chiếm 90% trong giá trị sản xuất toàn ngành. Thương mại dịch vụ phát triển đa dạng với nhiều loại hình, giữ vai trò đầu mối và chi phối, tác động tích cực đến các lĩnh vực khác; hệ thống dịch vụ vận tải phát triển cả đường bộ, đường thủy và hàng không, tạo điều kiện thuận lợi kết nối dịch vụ du lịch, giao thương hàng hóa, thu hút các nhà đầu tư… Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 13,3%/năm (hơn 81 ngàn tỷ đồng năm 2015 lên hơn 134 ngàn tỷ đồng năm 2019). Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện trên 8 tỷ USD, tăng bình quân gần 30%/năm (năm 2019 ước đạt 2,163 tỷ USD, tăng 4,5% so cùng kỳ). Thành phố triển khai nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; môi trường đầu tư kinh doanh được tập trung cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài: Đến nay trên địa bàn thành phố có 246 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 1,7 tỷ USD; 103 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư hơn 63 ngàn tỷ đồng; khoảng 10 ngàn doanh nghiệp trong nước đang hoạt động với tổng vốn đăng ký bình quân khoảng 11 ngàn tỷ đồng/doanh nghiệp; có 36/36 xã và 2/4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới… Chính sách an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của xã hội, chú trọng giải quyết việc làm; chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, người có công với nước và đối tượng bảo trợ xã hội (từ năm 2016 đến nay xây dựng và sửa chữa được 621 căn nhà tình nghĩa, xây dựng 2.423 căn nhà đại đoàn kết); các chính sách, dự án giảm nghèo được triển khai thực hiện tích cực, giúp nâng cao thu nhập của người dân, góp phần giảm nghèo bền vững…

 Với sự năng động, những năm qua Cần Thơ tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng đồng bộ, tích cực, từng bước củng cố được nội lực của nền kinh tế tăng trưởng theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, nỗ lực hướng tâm phát triển trở thành đô thị hạt nhân của vùng. Các hoạt động xúc tiến đầu tư của thành phố cũng đi vào trọng tâm, năm 2019 chú trọng xúc tiến đầu tư, thương mại, kêu gọi đầu tư với các quốc gia (Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Singapore, Malaysia, Liên bang Nga, Cộng hòa Séc...) tập trung hợp tác vào các lĩnh vực: Điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp công nghệ cao; Logistic; xây dựng hạ tầng; nuôi trồng, chế biến và xuất nhập khẩu thủy hải sản... Thành phố xác định hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh, thành trong cả nước là động lực để phát triển, tạo điều kiện phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tận dụng được lợi thế so sánh của từng địa phương. Đồng thời, tập trung huy động và phát huy hiệu quả ngày càng cao các nguồn lực đầu tư phát triển ngoài ngân sách, từng bước nâng cấp, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố đồng bộ, hiện đại theo tiêu chí đô thị loại I; xuất nhập khẩu hàng hóa trong vùng đồng bằng sông Cửu Long hầu hết đều thông qua cảng Cần Thơ; giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế… từng bước khẳng định và phát huy được vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của việc Đảng bộ tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đầu nhiệm kỳ và hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của đơn vị mình, cấp mình và thường xuyên rà soát, bổ sung những nội dung trọng tâm, trọng điểm, nhạy cảm, những vụ việc gây dư luận nổi cộm ở địa phương vào chương trình kiểm tra, giám sát… Qua kiểm tra, giám sát đã giúp Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đánh giá quá trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết đạt yêu cầu mục tiêu; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Năm 2019, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 583 tổ chức đảng và 689 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 3 trường hợp. UBKT các cấp kiểm tra 8 tổ chức đảng và 35 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận đều vi phạm, đến mức phải thi hành kỷ luật 13 đảng viên; kiểm tra 968 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát chuyên đề 399 tổ chức đảng và 223 đảng viên; giải quyết tố cáo liên quan 1 tổ chức đảng và 12 đảng viên, kết luận 3 trường hợp sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật… Đảng bộ thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với 3 tổ chức đảng và 143 đảng viên: Khiển trách 83, cảnh cáo 38, khai trừ ra khỏi Đảng 22 trường hợp.

Để ngày càng xứng tầm với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố đang tiếp tục điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, chú trọng đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, mang tính đột phá như thương mại, dịch vụ, vận tải, tài chính… Ngoài ra, ưu tiên thu hút đầu tư vào khu vực công nghệ cao và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phát huy các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Tập trung xây dựng nông thôn mới vững chắc, không chạy theo phong trào. Mục tiêu đến năm 2025 Cần Thơ sẽ phát triển thành đô thị thông minh đầu tiên của khu vực Tây Nam Bộ.

Trước mắt, Đảng bộ đang phấn đấu để duy trì bền vững các chỉ tiêu đã đạt được. Đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ và giải pháp mới để cuối nhiệm kỳ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ đề ra, tạo tiền đề góp phần tổ chức Đại hội XIV của Đảng bộ thành phố thắng lợi với 9 nhiệm vụ cụ thể là: Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên cơ sở cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ; tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh vùng trọng điểm kinh tế; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường và thực hiện liên kết vùng, tiểu vùng; tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; tinh gọn tổ chức bộ máy của thành phố. Đảng bộ thành phố cũng đã xây dựng 9 giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trên. Hiện nay, Đảng bộ thành phố đang tập trung xây dựng báo cáo để tổ chức tổng kết đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 17-02-2005 của Bộ Chính trị và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

Trịnh Nhất