Cách chức chi ủy viên do buông lỏng quản lý, bảo vệ rừng

03/07/2018 | 15:21 PM

Xem với cỡ chữ

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai (trụ sở xã Sơ Pai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai; có chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp. Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp được UBND tỉnh giao cho Công ty quản lý 9.399,9 ha. Hiện nay, Công ty đang quản lý 9.138,48 ha (trong đó, đất có rừng tự nhiên 8.100,51 ha, đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp 1.037,97 ha), giảm so với diện tích được UBND tỉnh giao quản lý 261,42 ha, do chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ tái định canh làng Groi, thị trấn Kbang 100 ha, còn lại 161,42 ha là sai số trong quá trình quy hoạch 3 loại rừng. Toàn bộ lâm phần Công ty đang quản lý có 14 tiểu khu, nằm trên địa giới hành chính của 3 xã Sơ Pai, Sơn Lang và Đăksơmar, trong đó thuộc địa giới hành chính xã Sơ Pai là chủ yếu (10 tiểu khu). Chi bộ Công ty có 11 đảng viên.

Qua khảo sát, nắm tình hình, UBKT Huyện ủy Kbang nhận thấy: Công tác quản lý, bảo vệ rừng của một số công ty lâm nghiệp trên địa bàn huyện có dấu hiệu buông lỏng, để người dân phát rừng làm nương rẫy; lâm tặc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép... Trước thực trạng đó, ngày 6-1-2016, UBKT Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang quyết định thành lập đoàn kiểm tra đối với Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai và các đồng chí: Vũ Đình Hiền, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty; Nguyễn Thọ Quý, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kết quả kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã làm rõ những khuyết điểm, vi phạm của Chi bộ Công ty và các cá nhân có liên quan. Chi bộ Công ty có khuyết điểm, vi phạm: Trong 2 năm (2014 - 2015), tình trạng vi phạm lâm luật ở một số tiểu khu thuộc lâm phần do Công ty quản lý vẫn còn xảy ra, có thời điểm diễn biến phức tạp, xâm hại nghiêm trọng đến tài nguyên rừng. Lãnh đạo và một số nhân viên bảo vệ rừng của Công ty còn buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, không thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình ở các tiểu khu được phân công, đã để xảy ra tình trạng phá rừng trái pháp luật, diện tích rừng thiệt hại 155.248 m2 (15,5248 ha) và để lâm tặc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép với số lượng lớn (95 cây, thiệt hại 163,18 m3 gỗ N2-N8) trong thời gian dài nhưng không kịp thời phát hiện để có biện pháp ngăn chặn.

Đối với các cá nhân: Đồng chí Vũ Đình Hiền có những khuyết điểm, sai phạm: được UBND tỉnh giao thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện nhưng trong lãnh đạo, chỉ đạo còn buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, chủ quan, tin tưởng vào báo cáo của cấp dưới; thiếu kiểm tra và kiên quyết xử lý, thu hồi diện tích rừng bị chặt phá làm nương rẫy, cụ thể thiệt hại như đã nêu trên.

Được đồng chí Giám đốc Công ty phân công trực tiếp phụ trách Tổ quản lý, bảo vệ rừng của Công ty, nhưng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đồng chí Nguyễn Thọ Quý thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhân viên bảo vệ rừng thực hiện nhiệm vụ..., đã để xảy ra tình trạng khai thác, phá, lấn, chiếm rừng trái pháp luật, gây thiệt hại như đã nêu trên.

Xét mức độ vi phạm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chi ủy viên (khóa XI), nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Vũ Đình Hiền và Nguyễn Thọ Quý; UBND tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Vũ Đình Hiền và Nguyễn Thọ Quý. Đối với Chi bộ Công ty, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm về trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa tốt, để xảy ra tình trạng phá rừng trái pháp luật và việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trên lâm phần của Công ty quản lý, với số lượng lớn trong thời gian dài nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Qua kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật các vụ phá, khai thác rừng trái pháp luật tại 7 tiểu khu (61, 112, 113, 114, 116, 117 và 119) thuộc lâm phần của Công ty quản lý.

Vụ việc kết thúc, sai phạm được xử lý, nhưng hậu quả vẫn còn đó. Đây là bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, bảo vệ rừng. Kể từ khi Ban Thường vụ Huyện ủy có kết luận kiểm tra (tháng 4-2016) đến nay, các đồng chí Vũ Đình Hiền và Nguyễn Thọ Quý chưa có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng; tiếp tục để xảy ra tình trạng khai thác, phá, lấn, chiếm rừng trái pháp luật trên lâm phần do Công ty quản lý với quy mô, tính chất nghiêm trọng hơn. Trước đó (năm 2009), đồng chí Vũ Đình Hiền đã bị UBKT Huyện ủy Kbang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách, do vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Nếu công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng trong nhân dân, nhất là các thôn, làng có lâm phần do Công ty quản lý được chú trọng; lãnh đạo và nhân viên bảo vệ rừng của Công ty quản lý tốt, có trách nhiệm; việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhân viên thực hiện sâu sát, thường xuyên; sự phối hợp giữa Công ty với chính quyền các xã, các ngành chức năng trong công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét lâm tặc thường xuyên; có biện pháp cụ thể để giải quyết triệt để tình trạng phá rừng trái pháp luật; công tác kiểm tra, giám sát đảng viên của chi bộ phát huy hiệu quả, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng để ngăn ngừa, giáo dục. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương giải quyết được tình trạng thiếu đất sản xuất cho người dân; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân sống ven rừng tự giác chấp hành các quy định về bảo vệ rừng... thì vi phạm khó xảy ra.

Để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Kbang, đồng chí Phan Trần Thọ, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Kbang cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng; ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch. Bước đầu, các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng đạt được một số kết quả tích cực, góp phần ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ và phát triển rừng.

Lương Đức