Bù Đăng xây dựng đường dây nóng góp phần làm tốt công tác nắm tình hình địa phương

12/09/2018 | 07:33 AM

Xem với cỡ chữ

Bù Đăng là một huyện miền núi của tỉnh Bình Phước, diện tích tự nhiên 1.501km2, dân tộc thiểu số chiếm 39,7% dân số, chủ yếu là người dân tộc X’Tiêng, M’Nông, Tày, Nùng, Dao, Hoa…, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Đảng bộ có 66 tổ chức cơ sở đảng với 3.643 đảng viên (tăng 4 tổ chức cơ sở đảng và 471 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ).

Nhà truyền thống Bom Bo, nơi lưu giữ các giá trị lịch sử, văn hóa của người dân tộc X’Tiêng

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT các cấp trong Đảng bộ đã tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ của cấp ủy và UBKT. Rút kinh nghiệm những năm trước, việc triển khai các cuộc kiểm tra thường dàn trải, một cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện ở nhiều đơn vị, nhiều nội dung nên chất lượng chưa cao; nay, cấp ủy và UBKT các cấp thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát có sự chọn lọc kỹ hơn, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, làm sâu ở một số đơn vị dễ nảy sinh tiêu cực, sai phạm… Cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 167 tổ chức đảng và 837 đảng viên; giám sát chuyên đề 79 tổ chức đảng và 154 đảng viên, kịp thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ… để nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, sửa chữa. UBKT các cấp đã kiểm tra 58 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; giám sát chuyên đề 52 tổ chức đảng và 46 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, việc bảo đảm quyền của đảng viên, cấp ủy viên…; kiểm tra tài chính đảng, thu nộp, đảng phí đối với 28 tổ chức đảng. Cấp ủy và UBKT các cấp xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với 1 tổ chức đảng và 67 đảng viên (khiển trách 41, cảnh cáo 17, cách chức 3, khai trừ 6). Nội dung vi phạm chính tập trung vào các lĩnh vực: Nguyên tắc sinh hoạt đảng, bỏ sinh hoạt chi bộ nhiều kỳ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; cơ quan có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, buông lỏng quản lý, điều hành; quản lý đất đai; kế hoạch hóa gia đình; hỗ trợ gia đình chính sách, đầu tư công; đánh bạc…

Đảng bộ luôn xác định nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, góp phần ngăn chặn, giáo dục, xử lý sai phạm ngay từ lúc mới manh nha, không để sai phạm nhỏ, thành sai phạm lớn, quy rộng, tính chất phức tạp. Các nguồn thông tin xác định dấu hiệu vi phạm được tập hợp qua các kênh thông tin của các đồng chí cấp ủy viên, thành viên UBKT, cán bộ kiểm tra theo dõi địa bàn, lĩnh vực… phản ảnh lại; xác định đơn nặc danh có nội dung, địa chỉ cụ thể để tiến hành giám sát, nếu có nội dung thì chuyển sang quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết quả phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Bên cạnh đó, huyện đã thành lập đường dây nóng, giao cho UBKT Huyện ủy quản lý, tiếp nhận thông tin, sau đó phân loại, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết (từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhận được 70 đơn tố cáo, kiến nghị và 18 tin phản ánh, cơ bản đã giải quyết, xử lý xong)… Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, xác định nội dung và đối tượng kiểm tra chính xác, từ đầu nhiệm kỳ đến nay chất lượng các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT 2 cấp đã được nâng lên. Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng và 13 đảng viên, UBKT các cấp đều kết luận có vi phạm, trong đó vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng và 8 đảng viên; đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 41 triệu đồng và chỉ đạo hướng xử lý số tiền gần 139 triệu đồng do quản lý, sử dụng sai quy định.

Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đã góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh (bình quân hằng năm có 95,96% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 92,96% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 525/500 đảng viên, vượt chỉ tiêu cả nhiệm kỳ). Đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển bền vững, nâng cao đời sống dân sinh. Thu ngân sách hằng năm tăng bình quân 17% (năm 2018 ước thu đạt hơn 174 tỷ đồng, tăng 62,25% so năm 2015); nâng cấp và sửa chữa hơn 68 km đường trục chính thôn xóm, hơn 270 km đường điện chiếu sáng nông thôn; 100% trụ sở xã, thị trấn và 90% phòng học đã được kiên cố hóa; chính sách xã hội được quan tâm chăm lo, xây dựng mới 22 căn và sửa chữa 49 căn nhà tình nghĩa với kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng, cấp 2.624 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách…

Kết quả đạt được trên có sự đóng góp tích cực của UBKT Huyện ủy. Với quan điểm: Để có một tổ chức kiểm tra Đảng “mạnh”, cần có cán bộ kiểm tra “khỏe”, những năm qua UBKT Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy thường xuyên quan tâm công tác xây dựng tổ chức bộ máy kiểm tra các cấp, chú trọng việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ kiểm tra. Từ năm 2010 đến nay, UBKT Huyện ủy đã cử 6 đồng chí dự các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương và UBKT Tỉnh uỷ; chủ động mở 9 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 518 cán bộ kiểm tra cơ sở; cử cán bộ UBKT theo học lớp cao cấp lý luận chính trị… Nhờ vậy, nhận thức, trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ ngày càng được nâng lên… Đây là những yếu tố quan trọng giúp cán bộ kiểm tra nhận định, đánh giá những vấn đề cần quan tâm tập trung kiểm tra, giám sát phù hợp thực tiễn, nhất là xác định chính xác nội dung và đối tượng cần tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; trau dồi lập trường tư tưởng vững vàng, bản lĩnh của cán bộ kiểm tra dám đấu tranh bảo vệ chính kiến, vượt qua cám dỗ của vật chất và sự tác động, can thiệp cả trong nội bộ và ngoài xã hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ./.

 Trịnh Nhất