Bổ nhiệm người nhà “đúng quy trình” – Bài học về công tác cán bộ ở tỉnh Quảng Nam

08/05/2018 | 07:16 AM

Xem với cỡ chữ

Từ Kết luận và đề nghị xem xét thi hành kỷ luật của UBKT Trung ương qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016, ngày 5 - 2 - 2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đối với đồng chí Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bí thư Ban cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trước đó, theo thẩm quyền xem xét thi hành xử lý kỷ luật, UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những vi phạm nghiêm trọng trong công tác cán bộ.

Sau kỷ luật về đảng, ngày 8 - 3 - 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Huỳnh Khánh Toàn Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 2016 - 2020).

Như vậy, cho đến nay cả 3 đồng chí: Lê Phước Thanh, Đinh Văn Thu, Huỳnh Khánh Toàn đã phải nhận những hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc của Đảng và chính quyền về những vi phạm của cá nhân trong công tác cán bộ ở tỉnh Quảng Nam.

Điều đáng nói là cả 3 đồng chí đều là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, là người đứng đầu tỉnh (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) phải hiểu hơn ai hết về tầm quan trọng của công tác cán bộ. “Cán bộ là cái gốc của công việc”, công tác cán bộ là nhiệm vụ của cấp ủy và đặc biệt người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu địa phương, đơn vị, phải là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, phẩm chất, năng lực để đảng viên noi theo. Tuy nhiên, qua Kết luận của UBKT Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và đồng chí Lê Phước Thanh đã lộ rõ biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong công tác cán bộ; lợi ích gia đình đã đặt lên lợi ích tập thể của chính người đứng đầu cấp ủy: “Với cương vị người đứng đầu, đồng chí Lê Phước Thanh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (là con trai mình) giữ các chức vụ (Trưởng phòng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục. Để UBND tỉnh quyết định cử ông Lê Phước Hoài Bảo đi học thạc sĩ tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước không đúng quy định”.

Đối với đồng chí Đinh Văn Thu, với cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chưa gương mẫu ký văn bản đề nghị bổ nhiệm con trai là Đinh Văn Vũ khi chưa được phê duyệt quy hoạch; để UBND tỉnh tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo đối với con trai chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn.

Từ những vi phạm nêu trên cho thấy với cả 2 đồng chí đứng đầu cấp ủy tỉnh và đứng đầu chính quyền tỉnh đều có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình, cho người thân. Đây cũng là một trong 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII chỉ ra để mỗi cán bộ, đảng viên kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái ngay trong các tổ chức đảng: “Tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích”. Chính từ sự “ưu ái, vun vén” cho gia đình, người thân, nên ông Lê Phước Hoài Bảo (con trai ông Lê Phước Thanh) đã thăng tiến “thần tốc”, gây bức xúc dư luận xã hội cũng như cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân và tổ chức đảng.

Điều đáng lưu ý, trong thời điểm năm 2015, khi dư luận xã hội bất bình về sự thăng tiến thần tốc của con trai Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhưng Tỉnh ủy và UBND tỉnh cũng không có động thái kiểm điểm, xem xét lại việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, hoặc lắng nghe ý kiến nhân dân và dư luận xã hội để  kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những vi phạn, hạn chế trong công tác cán bộ của tỉnh. Chỉ đến khi UBKT Trung ương vào cuộc kiểm tra, kết luận rõ vi phạm về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự UBND tỉnh thì sự việc đã quá muộn. Cán bộ trẻ thăng tiến “thần tốc” Lê Phước Hoài Bảo không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng đến mức phải xóa tên khỏi danh sách đảng viên. Đồng thời, ngày 9 - 3 - 2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã phải ra quyết định thu hồi, hủy bỏ tất cả các quyết định bổ nhiệm đối với ông Lê Phước Hoài Bảo. Với ông Đinh Văn Vũ, con trai đồng chí Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã kịp thời xử lý những vi phạm về công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Như vậy, đến nay cả cán bộ ký bổ nhiệm và cán bộ được bổ nhiệm do  không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã được các cấp có thẩm quyền thi hành xử lý kỷ luật nghiêm khắc đúng người, đúng lỗi phạm. Các cá nhân bị xử lý kỷ luật đều tâm phục, khẩu phục với các hình thức xử lý kỷ luật của các cấp có thẩm quyền và từng bước khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra.

Dù những vi phạm đã được xử lý nghiêm minh, nhưng đây cũng là bài học đắt giá trong công tác cán bộ đối với tỉnh Quảng Nam nói riêng, cũng như các địa phương nói chung, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác cán bộ hiện nay.

Thứ nhất, để hạn chế xảy ra những vi phạm trong công tác cán bộ, lựa chọn được những cán bộ có “tâm”, có “tầm”, “vừa hồng, vừa chuyên”, thì  việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng phải được cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện một cách nghiêm túc. Bởi, chỉ khi thực hiện tốt nguyên tắc này mới giữ vững sự lãnh đạo thống nhất của cấp uỷ trong công tác cán bộ; bảo đảm tính dân chủ, khách quan, lựa chọn được cán bộ đủ tiêu chuẩn khi bổ nhiệm vào vị trí công tác. Đồng thời, mỗi tổ chức đảng phải phát huy và nâng cao chất lượng, hiệu quả tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế chất vấn trong Đảng. Có như vậy, sẽ sớm phát hiện, ngăn chặn và chống được sự độc đoán, chuyên quyền của người đứng đầu khi có những biểu hiện ưu ái, vun vén cho cá nhân, gia đình, người thân, hoặc có sự thoả thuận ngầm “có đi có lại” giữa người đứng đầu với các thành viên khác trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luôn chuyển cán bộ.

Thứ hai, người đứng đầu luôn phải nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cán bộ cũng như vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với công tác cán bộ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đứng đầu phải gương mẫu về phẩm chất, đạo đức, lối sống; chí, công, vô, tư, biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong các khâu, các bước của công tác cán bộ như tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sử dụng, đãi ngộ, luôn chuyển cán bộ, không để những kẽ hở cho những kẻ cơ hội lợi dụng để trục lợi trong công tác cán bộ. Hơn nữa, cấp ủy, tổ chức đảng phải luôn chú trọng tới công tác kiểm tra, giám sát nói chung và công tác kiểm tra, giám sát trong việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nói riêng. Bởi thực tế, qua những vi phạm về công tác cán bộ ở tỉnh Quảng Nam, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy đã coi nhẹ và không nghiêm túc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát trong việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luôn chuyển cán bộ. Bên cạnh đó, chính người đứng đầu cấp ủy không gương mẫu, có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, ưu ái, vun vén cho gia đình, người thân nên dẫn tới vi phạm nghiêm trọng về công tác cán bộ trong thời gian qua.

Thứ ba, biết lắng nghe dư luận xã hội, bởi qua những vi phạm về công tác cán bộ ở tỉnh Quảng Nam vừa qua, chính những người trong cuộc sau khi đã nhận thức rõ những nguyên nhân dẫn tới vi phạm, cũng đã rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nhất là trong công tác cán bộ, đó là “ nên biết lắng nghe dư luận xã hội”; kể cả dư luận trái chiều, từ đó  tĩnh tâm nhìn nhận, xem xét lại sự việc, nhất là những vấn đề nhạy cảm trong công tác đề bạt, bổ nhiệm, luôn chuyển cán bộ thì có lẽ không dẫn tới vi phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, gây bức xúc dư luận xã hội cũng như trong cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Nguyễn Trọng Thành