Bài học sâu sắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

28/04/2020 | 07:45 AM

Xem với cỡ chữ

Tháng 3 và 4-2018, trên địa bàn xã An Thắng, huyện Bắc Nặm, tỉnh Bắc Cạn xảy ra vụ, phá rừng sản xuất, trên địa bàn 4 thôn (Nà Nu, Nà Mòn, Tiến Bộ và Phiêng Pẻn). Có 26 hộ trực tiếp tham gia vụ việc,  trong đó có 15 người là cán bộ, đảng viên, người nhà cán bộ xã. Vụ phá rừng đã gây hậu quả nghiêm trọng với tổng số diện tích là 13,36 ha, số cây bị chặt là 4.618 cây, tương đương 828 m3gỗ. Toàn bộ diện tích bị phá là rừng sản xuất, có trạng thái thực tế là rừng phục hồi sau nương rẫy và phục hồi sau khai thác kiệt. Vụ việc lúc đầu chỉ dừng lại trên địa bàn xã và cán bộ kiểm lâm địa bàn biết nhưng không thông báo cơ quan chức năng. Vì vậy, đã để lại hậu quả nghiêm trọng trong công tác khai thác cũng như quản lý và bảo vệ rừng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy Pắc Nậm tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã An Thắng, các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã và một số cán bộ, đảng viên liên quan đến vụ phát, phá rừng sản xuất trên địa bàn. Làm rõ các khuyết điểm, vi phạm của tập thể và đảng viên có liên quan, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định kỷ luật Đảng ủy xã An Thắng bằng hình thức khiển trách; kỷ luật đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND xã bằng hình thức cảnh cáo; kỷ luật đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 4 đồng chí Đảng ủy viên xã có liên quan (Chủ tịch MTTQ; Phó Chủ tịch HĐND xã; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã; Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS xã An Thắng). UBKT Huyện ủy quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách các đồng chí: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã; Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã; Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã An Thắng. Đồng thời kỷ luật 1 đảng viên thuộc Chi bộ Nà Mòn bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Cũng liên quan đến vụ việc, Đảng ủy xã An Thắng đã yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 13 đảng viên, trong đó có 5 đồng chí tham gia phát, phá rừng và 8 đồng chí có người nhà tham gia phá rừng trái pháp luật.

Việc phá rừng ở xã An Thắng là bài học sâu sắc trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn Huyện Bắc Nặm. Các cán bộ kỷ luật đều nhận thức rõ được những sai phạm của mình trong công tác quản lý và bảo vệ rừng nên nhận hình thức kỷ luật đều “tâm phục, khẩu phục”. Thực tế việc chặt và phá rừng đều xuất phát từ nguyên nhân không hiểu hết chính sách pháp luật và quy định của của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng. Sau kỷ luật, Ban Chấp hành Đảng ủy xã An Thắng từng bước được kiện toàn lại các vị trí công tác. Trong năm 2019, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Thường trực Đảng ủy, UBND xã An Thắng đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu ban hành Quyết định số 37/QĐ- UBND ngày 6/5/2019 của UBND xã về việc phân công cán bộ công chức phụ trách các thôn xảy ra việc phá rừng tại các thôn. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND xã đã tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến người dân các quy định trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó tập trung tuyên truyền đầy đủ nội dung về Luật Lâm nghiệp, Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư của Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn đến các hộ gia đình. Đảng ủy xã yêu cầu và chỉ đạo sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, nhằm thực hiện tuyên truyền cho người dân hiểu về cơ chế, chính sách của nhà nước và nghĩa vụ của người dân đối với công tác lâm nghiệp. Đồng thời khuyến cáo cho người dân hiểu về các loại cây có thể đưa vào trồng rừng; thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nghĩa vụ trồng trả lại rừng trên diện tích vi phạm của các hộ gia đình, cá nhân; đôn đốc các hộ gia đình, cá nhân chấp hành thực hiện trồng trả lại rừng và báo cáo hằng tuần cho UBND xã kịp thời xem xét có hướng chỉ đạo giải quyết. Các hộ trồng rừng lại sẽ được hưởng các quyền lợi như tiền khoán, khoanh nuôi, các hộ không trồng sẽ bị thu hồi đất rừng. Đến nay, số hộ dân vi phạm trong vụ chặt phá rừng của xã đã từng bước hiểu và thống nhất việc trồng trả lại rừng cho Nhà nước theo đúng quy định diện tích trước kia chưa bị chặt phá.

Qua việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đã chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý và bảo vệ rừng ở xã An Thắng; đồng thời đã tuyên truyền sâu rộng trong cấp ủy và chính quyền, nhân dân trên địa bàn hiểu và thực hiện đúng chính sách pháp luật, quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng./.

(Theo lời kể của đồng chí Cà Văn Thuật - Phó Bí thư xã An Thắng, huyện Bắc Nặm, Bắc Cạn )

PV