Đổi thay trên quê hương Anh hùng

06/06/2018 | 11:45 AM

Xem với cỡ chữ

Định Hóa là vùng đất có truyền thống cách mạng, trung tâm của "Thủ đô kháng chiến", mảnh đất cách đây 69 năm (20-5-1947) Bác Hồ, Trung ương Đảng đã chọn làm an toàn khu (ATK) để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 huy động tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ngay sau ngày cách mạng thành công, Trung ương Đảng, Chính phủ đứng đầu là Hồ Chủ tịch đã chỉ đạo việc xây dựng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. ATK Định Hóa - Thái Nguyên vinh dự được Bác Hồ cùng Trung ương Đảng chọn làm an toàn khu - Thủ đô kháng chiến của cả nước. Tại nơi đây, Bác Hồ cùng Trung ương  Đảng, Chính phủ, Bộ Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam đã đặt đại bản doanh để lãnh đạo kháng chiến, từ mảnh đất này nhiều quyết định quan trọng liên quan đến vận mệnh dân tộc đã ra đời.

Ghi nhận những đóng góp lớn lao đó, Định Hoá và 17 xã, thị trấn trong huyện được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. 24/24 xã, thị trấn của huyện được công nhận là xã ATK, ATK Định Hóa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 10-5-2012. Hiện nay, ATK Định Hoá có 128 di tích lịch sử nằm trên tất cả 24 xã, thị trấn trong toàn huyện. Trong đó có 13 di tích đã được công nhận và xếp hạng di tích cấp quốc gia, 6 di tích được công nhận và xếp hạng di tích cấp tỉnh. Giờ đây mỗi địa danh trên mảnh đất này đều gắn với những mốc son lịch sử có giá trị lịch sử to lớn, là tài sản vô giá của đất nước, của dân tộc Việt Nam nói chung và của đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nói riêng .

Thực hiện công cuộc đổi mới, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và của tỉnh cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân địa phương, kinh tế - xã hội của huyện Định Hóa đã có những chuyển biến tích cực. Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Lương Văn Lành, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, để phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống cho người dân Huyện ủy đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện, nhiệm kỳ 2015 -2020 tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, các công trình trọng điểm của huyện, của tỉnh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng xuất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Xác định rõ các lợi thế, tiềm năng về nông - lâm nghiệp, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai tốt các đề án phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, khuyến khích và hỗ trợ người dân đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp.

Đồng chí cho biết, Huyện ủy xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò và tầm quan trọng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, đảm bảo cho các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả.

Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên và chương trình công tác trọng tâm toàn khóa, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Hằng năm, cấp ủy huyện tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của địa phương; chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp và các ban xây dựng Đảng trực thuộc Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Trong đó tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên về chấp hành thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 bảo đảm nghiêm túc, chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy huyện thực hiện 14 cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch của cấp ủy huyện đề ra hằng năm được 8 cuộc với 60 tổ chức đảng và 10 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp các tổ chức đảng và đảng viên kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị mình. Từ đó đã góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ;  giúp đẩy mạnh tiến độ, hiệu quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng điểm của huyện.

Với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, những năm gần đây kinh tế - xã hội huyện Định Hóa đã có những chuyển biến tích cực. Nhờ tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai tốt các đề án phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dựng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, khuyến khích và hỗ trợ người dân đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp trồng trọt năm 2017 đã đạt 77,9 triệu đồng (năm 2016 là 76,2 triệu đồng). Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tổ chức triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Năm 2017 tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí bền vững đối với 3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và có thêm 2 xã về đích nông thôn mới (mục tiêu đến năm 2020 đạt 8 xã).

Do lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Đề án “Phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề và Thương mại - Dịch vụ phục vụ du lịch giai đoạn 2016 - 2020, năm 2017 huyện đã có thêm 5 làng nghề chè, nâng tổng số làng nghề toàn huyện lên 21, góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 239 tỷ đồng, tăng 3,9% so với Nghị quyết, tăng 13,8% so với năm 2016. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân trong huyện ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội ngày càng được bảo đảm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 của huyện đạt 34,5 triệu đồng/người (mục tiêu đến năm 2020 đạt hơn 42 triệu đồng), tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 21,32% (phấn đấu đến năm 2020 đạt dưới 10%). Có thể nói, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ huyện Định Hóa đã tận dụng khai thác tiềm năng, thế mạnh; xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết sát với tình hình thực tế địa phương; đúng ý Đảng, hợp lòng dân nên đã tạo được sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Học sinh trường THCS Hoàng Ngân nghe giới thiệu truyền thống lịch sử tại Nhà bia Di tích lịch sử Ban Kiểm tra Trung ương tịa xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá.

Về xã Điềm Mặc, nơi có di tích Khau Tý nổi tiếng, chúng tôi thấy được sự "thay da đổi thịt" đang hiện hữu từng ngày ở vùng quê cách mạng. Những con đường đất lầy lội ngày nào giờ được thay bằng đường nhựa, đường bê tông, đường đá cấp phối. Những mái trường khang trang đang mọc lên đón các em nhỏ đến trường. Chia tay với những người con của quê hương cách mạng anh hùng tất cả chúng tôi đều có chung một niềm tin tưởng và thật sự ấm lòng khi được nghe đồng chí  Bí thư Huyện ủy chia sẻ: Nếu như trong gian khó nhân dân các dân tộc Định Hóa không quản ngại hy sinh xương máu sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo cho cán bộ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thì hôm nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Định Hóa vẫn luôn đồng sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp!

Trọng Đức