Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể

10/10/2019 | 13:37 PM

Xem với cỡ chữ

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực, trong việc học tập và làm theo Bác bắt đầu từ những việc làm cụ thể.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng và ban hành kịp thời, các văn bản chỉ đạo, kế hoạch để triển khai thực hiện; tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 theo chuyên đề từng năm, với 100% đảng viên dự học đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Hàng năm, Đảng bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố học tập theo chuyên đề, viết bài thu hoạch, liên hệ bản thân; cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, kế hoạch của cơ quan, địa phương, đơn vị; lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong của đảng viên là một trong các tiêu chí để đánh giá chất lượng chi bộ, đảng bộ, đảng viên. Đồng thời, chú trọng phát huy tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị của thành phố; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Xác định việc học tập và làm theo gương Bác là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên...

Để tăng cường vai trò, trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 55 về ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh; Quy định số 05 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện đã chỉ đạo lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết như: Quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, môi trường, công tác cán bộ...  Hàng tháng, lãnh đạo từ tỉnh, đến huyện và xã đều có lịch tiếp dân theo quy định của BTV Tỉnh ủy. Qua đó, nhiều khó khăn, vướng mắc nổi bật trên địa bàn tỉnh đã được tháo gỡ, giải quyết dứt điểm.

Với mục tiêu đưa Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, năm 2018, BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị là nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ tăng cường thực hiện công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng. Trên cơ sở đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả, nhanh và kịp thời công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đã xem xét có quyết định, kết luận và văn bản giải quyết 558/612 vụ việc, đạt tỉ lệ 91,2%.

Để nâng cao nhận thức về Chỉ thị 05, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng các mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, trong việc học tập và làm theo Bác. Gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội với những việc làm cụ thể: Hiến đất, hiến tài sản, đóng góp ngày công, ủng hộ tiền xây dựng giao thông nông thôn góp hàng trăm nghìn m2 đất và hàng nghìn ngày công xây dựng như xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, Tam Dương; gương vượt khó vươn lên trong học tập, nông dân vượt khó vươn lên làm giàu, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao, chiến sỹ công an nhân dân trên mặt trận phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội... đã minh chứng cho sự chuyển biến cho trong học tập và làm theo Bác.

Điển hình như: Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng được 170 mô hình toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn An ninh trật tự tại các địa phương, tiêu biểu là mô hình: “ca tuần tra thanh niên làm theo lời Bác” của Liên chi đoàn Phòng Cảnh sát cơ động (Đảng bộ Công an tỉnh), phân công đoàn viên thanh niên tham gia tuần tra khép kín địa bàn 24/24 nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Mô hình Hợp tác xã may mặc của người khuyết tật xã Tuân Chính (huyện Vĩnh Tường) đã thu hút được 30 người khuyết tật với mức lương 1,5 triệu đồng/ tháng. Mô hình “Người tốt việc tốt” của Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Prims Group đã giới thiệu và tuyên dương 110 tập thể, cá nhân điển hình gương người tốt, việc tốt. Mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm phế liệu” của Chi hội Phụ nữ thôn Đông Lỗ 2, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc. Hội viên trong tổ thu gom phế liệu, tiền bán phế liệu dùng cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi. Mô hình này đã tiết kiệm được 87 triệu động đồng giúp các hộ thoát nghèo… Rồi hàng loạt các mô hình “nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội nông dân huyện Lập Thạch với trên 8.500 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình nuôi lợn siêu nạc ở các xã Quang Sơn, Ngọc Mỹ, Bắc Bình; nuôi bò sữa ở Thái Hòa; nuôi thỏ…

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả, đi vào chiều sâu, BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm. Yêu cầu các cấp ủy hàng năm, khi xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, phải đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 thành một nội dung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình. Một số địa phương quan tâm, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát là: Huyện Tam Đảo, huyện Vĩnh Tường, Đảng bộ Quân sự tỉnh…

Từ năm 2017 đến nay, BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tiến hành 7 cuộc giám sát chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05; kiểm tra 19 tổ chức đảng và 22 đảng viên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Cấp ủy và UBKT cấp ủy huyện tiến hành 470 cuộc kiểm tra, 508 cuộc giám sát đối với 1.071 tổ chức đảng và 947 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, phát hiện và nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; kịp thời chấn chỉnh những tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện chưa nghiêm. Năm 2019, BTV tỉnh ủy tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 đối với 9 đảng bộ các huyện, thành ủy, đảng ủy thuộc Tỉnh ủy.

Nhờ thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân ở Vĩnh Phúc phối hợp đã thấm nhuần và nhận thức sâu sắc, rõ ràng về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác. Ý thức tu dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ nét.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt Chị thỉ 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục về nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, nhân rộng những cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; chỉ đạo quyết liệt và giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, còn yếu kém, hạn chế, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, kiến nghị. Đồng thời, thực hiện nội dung học tập và làm theo Bác trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ là phát huy vai trò của người đứng đầu, nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh trong chức trách thực thi công vụ và phục vụ nhân dân./.

Hồng Phúc