Đảng bộ tỉnh Quảng Trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

24/12/2019 | 07:42 AM

Xem với cỡ chữ

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã thu được những kết quả tích cực; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, ổn định tình hình và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Để thực hiện Chỉ thị 05 hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra các quy định cụ thể đối với cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng và thực hiện bản đăng ký và cam kết cá nhân hằng năm. Điển hình là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu với ban thường vụ cấp ủy cấp huyện. Đây là một chủ trương đúng đắn, thể hiện cách làm mới, sáng tạo của tỉnh trong lĩnh vực xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương (khóa XII); đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Từ đó, năm 2018, 2019, Ban Thường vụ mở rộng đối tượng ký cam kết đến tập thể, người đứng đầu tất cả các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Kết quả rõ nét nhất là, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, khắc phục hiệu quả tình trạng nói nhiều làm ít; giải quyết tốt công việc chậm trễ, những hạn chế, vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đã hoàn thành 2 đợt sinh hoạt chuyên đề về Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); lồng ghép sinh hoạt chuyên đề như: Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ",  "Công an Quảng Trị nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"; Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức diễn đàn sinh hoạt chuyên đề gắn với xây dựng chi bộ "3 tốt", "3 không" (không yếu kém; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa")... Tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng vào sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng ở hầu hết các cơ quan, đơn vị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị: Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn chủ đề: "Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh"; nội dung đặt ra là nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức với công việc, phong cách, tác phong trong tiếp xúc với nhân dân, với doanh nghiệp, tránh phiền hà, nhũng nhiễu... Kết quả chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tăng 26 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố; quản trị và hành chính công (PAPI) xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 10 bậc, thuộc nhóm khá. Năm 2017 với chủ đề: "Năm công tác cán bộ", tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác cán bộ, như: Hoàn thiện quy chế và bộ tiêu chí đánh giá cán bộ; chỉ đạo các cấp ủy, sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai bộ tiêu chí đánh giá cán bộ cấp mình; phê duyệt đề án vị trí việc làm và đề án tinh giản biên chế khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội... Năm 2018 xác định chủ đề "Năm doanh nghiệp" với những nội dung trọng tâm là thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp để tập trung chỉ đạo. Năm 2019 với chủ đề "Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát triển", nội dung trọng tâm là sớm đạt được những chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân; trở thành phong trào thi đua sôi nổi, việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, những cách làm hay, nhân tố mới, tấm gương tiêu biểu, điển hình như: Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đông Hà trong 3 năm nuôi được 8.503 heo đất với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng để giúp đỡ phụ nữ nghèo; mô hình "bát cháo yêu thương" của Hội đã phát hơn 4.250 bát cháo cho bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh với số tiền 63,7 triệu đồng. Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa) phối hợp với phụ nữ khóm Ka Tăng vận động mua Dê giống cấp quay vòng cho hộ nghèo; qua 3 năm chỉ có 8 phụ nữ được cấp 18 con Dê giống, đến nay đàn Dê đã phát triển lên 145 con, giúp 7 hộ thoát nghèo. Công ty Điện lực Quảng Trị năm 2018 có 12 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng tỷ đồng. Thành phố Đông Hà chủ đề "Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị" được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tích cực...

Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu như: Ông Nguyễn Thế Hiển ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa tự nguyện hiến 300 m2 đất vườn cho để làm đường bê tông. Ông Hồ Ngỡ, xã A Dơi (Hướng Hóa) hiến 720 m2 đất vườn xây dựng trường mầm non. Ông Võ Văn Anh, xã Hải Trường (Hải Lăng) hiến 904 m2 đất xây dựng chợ. Hay anh Phan Văn Hóa, Giám đốc Công ty TNHH Hải Triều, thị xã Quảng Trị đã giúp đỡ nhiều học sinh và các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng neo đơn. Sư cô Thích Nữ Thanh Nhã xã Hải Dương, Hải Lăng đã vận động, quyên góp xóa nhà tạm cho hộ nghèo, giúp đỡ các gia đình khó khăn. Cô giáo Trần Thị Loan ở huyện Gio Linh giúp đỡ nhiều học sinh mồ côi trên địa bàn. Cô giáo Hoàng Thị Sành ở huyện Cam Lộ cần mẫn với công việc dạy chữ cho học sinh khuyết tật...

Các tập thể đạt thành tích xuất sắc qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 được UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen.

Để góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 nói trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhiều tổ chức đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; qua đó, đánh giá ưu điểm để phát huy, chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế kịp thời sửa chữa, khắc phục. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết: Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2020 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh", gắn với tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các nghị quyết của Trung ương (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 101 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém. Chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác...

Bài, ảnh: Lương Đức