Đảng bộ Thành phố Vĩnh Yên: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

28/11/2019 | 13:33 PM

Xem với cỡ chữ

Thành phố Vĩnh Yên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc với 9 đơn vị hành chính (7 phường, 2 xã); dân số hơn 15 vạn người. Đảng bộ Thành phố có 7.891 đảng viên sinh hoạt tại 36 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Trong những năm gần đây, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Thành ủy Vĩnh Yên có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, đã góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa những vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước của cán bộ đảng viên.

Xác định được vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Vĩnh Yên đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Từ sau Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Thành ủy xây dựng Quy chế làm việc bám sát vào các quy định của Điều lệ Đảng, các hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy. Hằng năm, Thành ủy căn cứ vào chương trình, công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, tình hình cụ thể của Đảng bộ, đã chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ 6 tháng, 1 năm Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nghe UBKT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những tồn đọng.

Đồng chí Lương Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vĩnh Yên cho biết: “Cùng với tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đề ra, Thành ủy Vĩnh Yên luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, nhất là trên những lĩnh vực được dư luận và nhân dân quan tâm. Hằng năm, UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng và những lĩnh vực được nhân dân quan tâm như công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, việc thực hiện các chính sách của nhà nước liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thành phố nắm bắt kịp thời tình hình ở các địa phương, các lĩnh vực, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và làm rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên khi để xảy ra sai phạm. Qua đó đã tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Thành phố Vĩnh Yên đã tiến hành kiểm tra 234 lượt tổ chức đảng và 104 lượt đảng viên; giám sát 185 tổ chức đảng và 79 đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 2 đảng viên có khuyết điểm vi phạm; 1 đảng viên vi phạm phải xem xét kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề thực hiện chế làm việc của cấp ủy cơ sở; việc chấp hành Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy cơ sở và việc xây dựng, thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30- Điều lệ Đảng; kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Chi ủy; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Trao đổi với chúng tôi về công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên đồng chí Thái Văn Châm, Ủy viên Ban Thường Vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Từ tháng 6/2014 đến nay, Đảng bộ thành phố có 3 tổ chức đảng phải thi hành bằng hình thức khiển trách. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy ra quyết định thi hành kỷ luật 2 tổ chức là Ban Thường vụ  xã Thành Trù, Đảng ủy xã  Định Trung; Đảng ủy cơ sở ra quyết định thi hành kỷ luật 1 tổ chức là Chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 tổ chức dảng và 28 đảng viên. Số đảng viên bị xem xét thi hành kỷ luật là 132 trong đó (khiển trách 109; cảnh cáo 10; cách chức 2; khai trừ: 11). Nội dung vi phạm về tội đánh bạc, buôn bán sử dụng chất ma túy, vi phạm trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm chính sách dân số. Trong số cán bộ bị xem xét kỷ luật chưa có trường hợp tổ chức đảng, đảng viên nào khiếu nại về quyết định kỷ luật. Nhìn chung, cấp ủy, UBKT Thành ủy đã thực hiện tốt nguyên tắc, thủ tục và quy trình thi hành kỷ luật; quá trình kỷ luật bảo đảm tính khách quan, chính xác do đó không có đảng viên nào khiếu nại về hình thức kỷ luật Đảng. Công tác giải quyết tố cáo nhận và giải quyết 32 đơn tố cáo của 31 đảng viên và xử lý 35 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ảnh của công dân. Nội dung chủ yếu phản ánh kiến nghị giải quyết việc tranh chấp đất đai, vi phạm xây dựng, bàn giao tài sản đấu giá.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ Thành phố Vĩnh Yên vẫn còn những tồn tại đó là: Nội dung một số cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp cơ sở chung chung, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, kiểm tra dàn trải; sau kiểm tra, giám sát còn chậm ban hành kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát; việc giải quyết một số đơn thư, tố cáo, khiếu nại còn để kéo dài; công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên chưa kịp thời…

Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp trong năm 2020, Thành ủy, UBKT các cấp của Thành phố tiếp tục gắn công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì chế độ giao ban khối đảng, đoàn thể để nắm tình hình, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn; giải quyết dứt điểm các đơn, thư, tố cáo liên quan đến đảng viên và tổ chức đảng ngay tại cơ sở; gắn trách nhiệm đối với những đồng chí được phân công giám sát địa bàn, lĩnh vực. UBKT các cấp các cấp cần khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra và các nhiệm vụ cấp ủy giáo, chủ động năm bắt tình hình, phát hiện những vi phạm để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn đinh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Phương Thúy