Đảng bộ huyện Tiền Hải (Thái Bình) tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

27/03/2020 | 08:22 AM

Xem với cỡ chữ

Nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội trong xây dựng nông thôn mới, ngăn ngừa vi phạm trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chi tiêu ngân sách...; không để phát sinh các điểm nóng, các vấn đề dư luận xã hội bức xúc; góp phần ổn định chính trị cơ sở, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, trong thời gian qua Đảng bộ huyện Tiền Hải (Thái Bình) luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Trung tâm Văn hóa huyện Tiền Hải

Đảng bộ huyện Tiền Hải (Thái Bình) có 57 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy (trong đó có 35 đảng ủy xã, thị trấn), với 10.485 đảng viên. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay Huyện ủy đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp. Điển hình là: Đề án số 03-ĐA/HU về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025”; Quy định số 03 và Quy định số 638 về giám sát, giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các ban xây dựng Đảng, các cơ quan Công an, Quân sự, Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện thực hiện. Nhờ vậy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, tăng 19,7% so với cùng kỳ thời gian nhiệm kỳ trước. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Điểm nổi bật là 100% đảng ủy xã, trị trấn trong huyện thực hiện nghiêm kiểm tra, giám sát 4 nội dung về quản lý tài chính ngân sách, sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách an sinh xã hội và bảo vệ môi trường theo quyết định số 1391 và 1392 của Tỉnh ủy Thái Bình.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phan Nguyên Giáp, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Tiền Hải cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện đã kiểm tra 158 tổ chức đảng và 729 đảng viên; giám sát chuyên đề 140 tổ chức đảng và 139 đảng viên. Bên cạnh đó, hằng năm Thường trực Huyện ủy đã giao cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm xã, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã thực hiện việc giám sát trực tiếp, thường xuyên, toàn diện đối với các tổ chức đảng cấp dưới trong chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết của cấp ủy về xây dựng nông thôn mới... Qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xử lý kỷ luật 2 tổ chức đảng (Đảng ủy xã Bắc Hải và Nam Trung) bằng hình thức khiểm trách vì vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ... Cấp ủy các cấp đã kỷ luật 160 đảng viên, nội dung vi phạm: Nguyên tắc tập trung dân chủ 3; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý 13; đất đai tài nguyên khoáng sản 11; tài chính đầu tư xây dựng cơ bản 7; phẩm chất đạo đức, lối sống 7; những điều đảng viên không được làm 21; kế hoạch hóa gia đình 87 trường hợp.

UBKT các cấp đã kiểm tra 460 tổ chức đảng và 55 đảng viên; giám sát 142 tổ chức đảng và 124 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 169 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 56 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng 197 tổ chức đảng. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng quy trình 38 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo UBKT Huyện ủy đã xử lý kỷ luật 1 ban thường vụ đảng ủy và 14 đảng viên.

UBKT Huyện ủy tích cực, chủ động phối hợp với Thanh tra Nhà nước huyện và các cơ quan khối nội chính tăng cường công tác nắm tình hình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý, kỷ luật cán bộ, đảng viên; sử dụng kết quả thanh tra làm cơ sở kết luận xem xét xử lý vi phạm tại các xã Nam Hà và Nam Thịnh, các trường tiểu học Nam Hồng và Đông Hoàng được kịp thời, hiệu quả. Phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, kịp thời đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên vi phạm tại đảng bộ các xã Nam Chính 2, Đông Long 1, Đông Trung 1, An Ninh 1 và Tây Phong 1; các chi bộ Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp 2 và Ban quản lý bến xe 1; căn cứ vào kết luận thanh tra, kiểm tra, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo Công an huyện tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc tại xã Nam Thịnh, An Ninh...

Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 24 tổ chức đảng và 55 đảng viên; sau kiểm tra đã xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng và 35 đảng viên có vi phạm. Điều đáng ghi nhận là chất lượng các cuộc kiểm tra ngày một nâng lên; đối tượng và nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, vấn đề nổi cộm bức xúc, điển hình như một số vụ việc sau: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong việc mua bán, sử dụng văn bằng không hợp pháp đối với một số đảng viên và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (năm 2016), UBKT Huyện ủy kết luận 6 cán bộ, đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong quản lý xây dựng đối với chi bộ Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Cồn Vành và đồng chí Đào Mạnh Thắng, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng ban quản lý cùng một số cán bộ, đảng viên trong Chi bộ liên quan đến việc Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Tất Thành xây dựng công trình kiên cố trái phép tại Khu sinh thái Cồn Vành (năm 2017), UBKT Huyện ủy phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đã chuyển vụ việc sang cơ quan Công an huyện điều tra làm rõ; đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kỷ luật đồng chí Đào Mạnh Thắng bằng hình thức cách chức, UBKT Huyện ủy kỷ luật 3 đảng viên bằng hình thức khiển trách. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai đối với Đảng ủy xã Nam Thịnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 6 cán bộ đảng viên diện Huyện ủy quản lý liên quan đến việc ban hành nghị quyết của Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp trái pháp luật (năm 2018); UBKT Huyện ủy kết luận tổ chức đảng và 6 đảng viên có khuyết điểm vi phạm; vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 4 đảng viên. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong quản lý tài chính, ngân sách, đất đai, xây dựng cơ bản, chính sách người có công đối với Đảng ủy, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và một số cán bộ, đảng viên có liên quan tại Đảng bộ xã Đông Minh (năm 2019), UBKT Huyện ủy kết luận Đảng ủy xã Đông Minh và 6 đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Trong quá trình giải quyết đơn tố cáo đối với đồng chí Phạm Văn Đát, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch UBND xã Nam Hồng nhiệm kỳ 2016 - 2021 về việc bỏ trụ sở làm việc trong ngày hành chính khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép (năm 2019), UBKT Huyện ủy đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra kết luận đồng chí Phạm Văn Đát có khuyết điểm vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, yêu cầu nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Với việc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong huyện thời gian qua là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Tiền Hải ổn định tình hình chính trị cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Trong những năm gần đây, Tiền Hải luôn được đánh giá xếp loại “Top” đầu các huyện, thành của tỉnh Thái Bình có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn 12 %/năm (năm 2018 tăng gần 13% so với năm 2017); thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 41,2 triệu đồng/năm. Sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 17-10-2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1403/QĐ-TTg công nhận huyện Tiền Hải đạt chuẩn nông thôn mới 2019. Từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Tiền Hải trong thời gian qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy phải chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường công tác phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan có liên quan để cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên với cấp ủy cấp dưới; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên nhất là các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị ở những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm; địa bàn có vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ...

Ba là, làm tốt công tác giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, thanh tra; tăng cường theo dõi, đôn đốc quá trình quá trình sửa chữa, khắc phục thiếu sót khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát; duy trì thường xuyên công tác nắm tình hình và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để đơn thư tồn đọng, khiếu kiện đông người, vượt cấp; xử lý kỷ luật nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm; chủ động tham mưu giải quyết những vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở, góp phần ổn định tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, công tác kiểm tra, giám sát phải kết hợp chặt chẽ với công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền và công tác tổ chức cán bộ; thường xuyên củng cố, kiện toàn UBKT, coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp cả về số lượng, chất lượng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn; có cơ chế đãi ngộ, chế độ hợp lý đối với cán bộ kiểm tra các cấp; có chính sách động viên, khuyến khích, thu hút cán bộ về Ngành Kiểm tra.

Năm là, hằng năm tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, rút ra những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; đề ra biện pháp khắc phục nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra trong thực tiễn./.

Hải Hà