Đảng bộ huyện Phú Hòa đề cao và phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

14/08/2019 | 16:54 PM

Xem với cỡ chữ

Là huyện thuần nông, Phú Hòa (Phú Yên), có diện tích tự nhiên 264,2 km2, dân số 108 nghìn người; Đảng bộ huyện có 27 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 2.997 đảng viên. Những năm qua, thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tập trung xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Hòa đã có bước phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, bình quân hằng năm hơn 13%; cơ sở hạ tầng được đầu tư đáng kể; thu nhập bình quân đầu người hơn 30 triệu đồng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; nông thôn mới ngày càng khởi sắc; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; hệ thống chính trị củng cố và hoàn thiện; niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng đồng thuận, mật thiết... Kết quả đó có phần đóng góp của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Hòa đã xác định: Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đề ra. Vì thế, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát được mở rộng ở nhiều lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm; sát, đúng với tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, kịp thời triển khai quán triệt, thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. UBKT Huyện ủy đã ban hành các biểu mẫu hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho cán bộ kiểm tra cơ sở. Bên cạnh đó, Huyện ủy tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát để nắm tình hình những vấn đề nổi cộm, bức xúc của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đây chỉ đạo, giải quyết, xử lý kịp thời, dứt điểm, tạo lòng tin với nhân dân... Nhờ đó, hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Phú Hòa dần đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp huyện Phú Hòa kiểm tra 54 tổ chức đảng, 4 đảng viên; giám sát 61 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát, phát hiện số tiền sai phạm, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 74.213.000 đồng; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 đảng viên; chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

UBKT các cấp đã chủ động phát hiện, kiểm tra 1 tổ chức đảng, 35 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 34 đảng viên. Đặc biệt, trong số đảng viên bị kiểm tra, vi phạm kỷ luật, có nhiều trường hợp cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, xã, như: Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Định Đông... Kiểm tra 56 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 24 tổ chức đảng, 35 đảng viên; giải quyết tố cáo 4 đảng viên; kiểm tra 36 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí... Cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện thi hành kỷ luật 42 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 22, cảnh cáo 7, cách chức 6, khai trừ 7 trường hợp. Nhờ làm tốt công tác thẩm tra, xác minh và kết luận chính xác những khuyết điểm, vi phạm; trong xử lý kỷ luật thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, phương pháp, phương châm, kịp thời nên không có tổ chức đảng, đảng viên khiếu nại về kỷ luật đảng.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thế Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phú Hòa cho biết: Kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện Phú Hòa những năm qua, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát là tăng cường những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, không có vùng cấm, không bao che, dung túng bất cứ trường hợp nào. Những vụ việc nổi cộm được phát hiện, giải quyết dứt điểm, kịp thời; kết quả kiểm tra được thông tin trên Đài truyền thanh huyện, giúp ổn định tình hình, tạo dư luận tốt. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy, nhất là các đồng chí ủy viên UBKT, kiểm tra viên theo dõi địa bàn tăng cường, thường xuyên sâu sát cơ sở dự họp, nắm tình hình, phát hiện những những vấn đề bức xúc, giải quyết ngay tại địa phương; đồng thời, trong những lần đi cơ sở kết hợp trao đổi, chia sẻ, hướng dẫn những thông tin, kiến thức về nghiệp vụ với các đồng chí ở UBKT cơ sở giúp nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Phú Hòa trong những năm qua đã góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Ghi nhận những thành tích ấy, hằng năm UBKT Huyện ủy Phú Hòa đều được công nhận Tập thể lao động xuất sắc; năm 2017, 2018 được UBND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên tặng Bằng khen, Giấy khen...

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đề ra, phấn đấu đưa huyện Phú Hòa sớm trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2020, đồng chí Phạm Khi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Hòa cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần phải tiếp tục đề cao và phát huy hiệu quả. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu, từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở, thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch toàn khóa và hằng năm. Qua kiểm tra, giám sát, có kết luận chính xác những ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm khắc phục kịp thời; nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định. Các ban xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội huyện theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành tự kiểm tra và kiểm tra, giám sát cấp dưới trực tiếp để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót. UBKT các cấp chủ động nắm tình hình, phát hiện, tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đảng viên trong quy hoạch cấp ủy chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ tới.

Lương Đức