Đảng bộ huyện Krông Năng phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

29/04/2020 | 08:56 AM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ huyện Krông Năng (Đắk Lắk) có 37 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 12 đảng ủy xã, thị trấn, với hơn 4 nghìn đảng viên. Sau gần 5 năm tổ chức triển khai thực hiện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, với quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện đã thu được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện đạt khá cao (trên 7,73%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (toàn huyện có 210 doanh nghiệp, 62 hợp tác xã, 109 trang trại và 6.050 hộ kinh doanh, giá trị sản phẩm sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 đạt bình quân từ 100 -110 triệu đồng/1ha đất canh tác); chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ; cơ sở hạ tầng giao thông, kỹ thuật được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên... Thành quả đó, có phần đóng góp tích cực của công tác xây dựng Đảng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Thác Thủy Tiên -  địa điểm du lịch tiềm năng của huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương; việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định, không để đơn, thư tồn đọng, kéo dài, không để phát sinh các vấn đề nổi cộm, khiếu kiện đông người vượt cấp, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, góp phần ổn định tình hình chính trị cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Khương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Krông Năng cho biết: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khoá, hằng năm luôn bám sát với nhiệm vụ chính trị và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện các chủ trương, nghị quyết về các vấn đề như: Công tác cán bộ; thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy huyện và cơ sở đã kiểm tra 9 tổ chức đảng, 143 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; giám sát 106 tổ chức đảng, 88 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 67 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 21 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 63 cuộc đối với các tổ chức đảng. Cấp ủy và UBKT các cấp đã tiếp nhận, xử lý và giải quyết theo đúng quy trình 51 đơn tố cáo, khiếu nại liên quan đến đảng viên; xử lý thi hành kỷ luật 103 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 73, cảnh cáo 23, cách chức 2, và khai trừ ra khỏi Đảng 5 trường hợp.

Kiên định chủ trương không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng, thời gian qua Huyện ủy Krông Năng đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 51 đảng viên (đều là cấp ủy viên); qua kiểm tra kết luận 43 trường hợp mắc khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; nội dung vi phạm chủ yếu là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; đạo đức, lối sống và những điều đảng viên không được làm,... đối tượng và nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, vấn đề nổi cộm bức xúc. Điển hình như vụ kiểm tra khi có dấu hiệu phạm đối với một số cán bộ, đảng viên thuộc Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2016; qua kiểm tra, xử lý kỷ luật nghiêm khắc nhiều cán bộ chủ chốt trong huyện có liên quan; cụ thể là: Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển kiêm Trưởng ban đề thi; Trưởng phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển; Phó Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và một chuyên viên Phòng Nội vụ với nội dung vi phạm: Thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Sau kiểm tra, cấp ủy và UBKT các cấp đã luôn sát sao giám sát thực hiện kết luận kiểm tra. Đến nay, nhiều đồng chí đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tích cực rèn luyện, phấn đấu vươn lên. Qua vụ việc này, cấp ủy địa phương, đơn vị đã rút ra bài học hết sức sâu sắc, đó là trong lãnh đạo, chỉ đạo phải chấp hành nguyên tắc dân chủ; công khai minh bạch thông tin; trong thực thi công vụ cán bộ phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm quy chế làm việc, quy trình, chế độ công tác; tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Huyện Krông Năng trong thời gian tới là: Tập trung nắm chắc tình hình, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, tố cáo phức tạp, kéo dài, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và xử lý triệt để những vấn đề tồn tại, phát sinh trong công tác cán bộ, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ rừng,... Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, không để xảy ra vụ, việc phức tạp làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng. Chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các đơn, thư kiến nghị, phản ánh; quan tâm làm tốt công tác thẩm tra, xác minh chỉ rõ các dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là các trường hợp liên quan đến đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Krông Năng trong thời gian qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Ở đâu cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát thì ở đó không diễn ra mất đoàn kết nội bộ, không vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng ít vi phạm.

Thứ hai, tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện quy định nêu gương; chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ…

Thứ ba, kiểm tra, giám sát phải thực hiện thường xuyên, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng phải gắn với kiểm tra trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt của tổ chức đảng. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBKT huyện ủy với các cơ quan có liên quan để cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Phát huy tính chủ động, tích cực của của UBKT các cấp trong việc nắm bắt thông tin, kịp thời kiểm tra, xử lý các trường hợp tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Thứ tư, UBKT các cấp phải chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát; thông tin rộng rãi kết luận kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cấp ủy, UBKT các cấp phải thường xuyên quan tâm cung cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan UBKT tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao; coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp cả về số lượng, chất lượng; có bản lĩnh, đạo đức, phẩm chất tốt, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ; có phương pháp công tác và lề lối làm việc khoa học, năng động sáng tạo./.

Tống Văn Sông