Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Cao Bằng: Chú trọng củng cố cơ sở chính trị, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện

07/03/2019 | 07:29 AM

Xem với cỡ chữ

Là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành Đề án Phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ trong bộ đội biên phòng, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã không ngừng lớn mạnh với 23 tổ chức đảng trực thuộc và hơn 900 đảng viên, tổ chức đảng của các đồn biên phòng trong tỉnh đều đã nâng cấp lên đảng bộ cơ sở. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, củng cố cơ sở chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, là lực lượng nòng cốt phối hợp với các lực lượng tại chỗ và chính quyền địa phương quản lý vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Đại tá Bùi Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng trao đổi về công tác xây dựng Đảng với UBKT Tỉnh ủy và Tạp chí Kiểm tra

 Trao đổi về công tác kiểm tra, giám sát, Thượng tá Đặng Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, đảng viên hoạt động phân tán, chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát còn hạn chế, trong những năm qua Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn tăng cường mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên củng cố, kiện toàn ủy viên UBKT các cấp bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức kiểm tra 2 tổ chức đảng, 3 cấp ủy viên là cán bộ chủ trì cấp dưới về tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; kiểm tra 4 tổ chức đảng, 8 cấp ủy viên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã kiểm tra 48 tổ chức đảng, 480 đảng viên; giám sát 39 tổ chức đảng, 76 đảng viên. UBKT Đảng ủy Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra 5 tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát 6 tổ chức đảng, 12 cấp ủy viên là cán bộ chủ trì cấp dưới về việc chấp hành thực hiện nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo... Các cuộc kiểm tra, giám sát đều được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng.

Trong 2 năm 2016, 2017, toàn Đảng bộ đã xử lý kỷ luật 10 đảng viên, đều là sỹ quan mắc vi phạm về lãnh đạo, chỉ huy điều hành tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quy trình xử lý giải quyết vụ việc, đạo đức, nếp sống văn minh, bằng các hình thức: Khiển trách 9, cảnh cáo 1 trường hợp. Việc xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời cán bộ, đảng viên vi phạm, đã giúp cảnh tỉnh, hạn chế tái diễn sai phạm, phòng ngừa phát sinh khuyết điểm, vi phạm mới. Vì vậy, từ đầu năm 2018 đến nay, toàn Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh chưa có trường hợp cán bộ, đảng viên mắc khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; không có đơn thư, tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng trong đơn vị.    

Đại tá Bùi Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, với đường biên giới dài hơn 333 km, có 634 cột mốc, thuộc 9 huyện, 46 xã biên giới của tỉnh, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 4-7-2016, của Tỉnh ủy Cao Bằng về lãnh đạo “Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016-2020”. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh thống nhất với huyện ủy các huyện biên giới lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với từng địa bàn; chỉ đạo các đồn biên phòng chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới quán triệt và thực hiện Nghị quyết, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

 Trong lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu củng cố cơ sở chính trị, Đảng ủy Biên phòng tỉnh lựa chọn các đồng chí có phẩm chất, trình độ, năng lực công tác để tăng cường cho cơ sở theo đề nghị của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hiện đã có 7 đồng chí giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã; 3 đồng chí giữ chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã; và 8 đồng chí là Huyện ủy viên. Đội ngũ cán bộ tăng cường cùng đảng viên tham gia sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ xóm biên giới đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, góp phần củng cố cơ sở chính trị khu vực biên giới; góp phần đổi mới nền nếp sinh hoạt, làm việc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các xã. Trong 2 năm 2017, 2018, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố 113 tổ chức chính trị, xã hội; kiện toàn 94 các chức danh (bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã; bí thư, phó bí thư đoàn xã; phó chủ tịch Hội Khuyến học, Hội Cựu chiến binh xã; công an viên, bí thư chi bộ, trưởng xóm); kết nạp 22 đảng viên.

Chủ động tham mưu bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho địa phương, từ năm 2013 Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ban hành Đề án về phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. Sau 5 năm triển khai Đề án, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kết nạp được 535 đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ (trong đó có 192 đồng chí ở khu vực biên giới), riêng trong hai năm 2017, 2018, kết nạp được 228 đảng viên; phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Đình Giong mở 3 lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới kết nạp và kiến thức Quản lý nhà nước đối với cán bộ cơ sở cho 178 đảng viên biên phòng xuất ngũ. Sơ kết Đề án 465 được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao; hiện có 43 đồng chí khi xuất ngũ về địa phương tham gia  nhiều lĩnh vực công tác khác nhau; nhìn chung các đồng chí đều phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, có hướng phát triển tốt.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với huyện ủy các huyện biên giới theo Quyết định số 211- QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã duy trì thường xuyên chế độ trao đổi, thông tin với huyện ủy các huyện biên giới về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế; chỉ đạo các đồn biên phòng duy trì thường xuyên chế độ trao đổi thông tin theo quy chế phối hợp với địa phương. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp, đã tạo bước chuyển tích cực về nhận thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ biên phòng và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, xây dựng, củng cố vững chắc thế trận và nền biên phòng toàn dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng ­­- an ninh ở địa bàn biên giới.

Đồng chí Vũ Quang Luyện, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết: Trong nhiều năm qua Bộ đội Biên phòng địa phương đã phát huy tốt truyền thống tương thân, tương ái, luôn quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, được nhân dân tin yêu. Làm tốt công tác dân vận, các đồn biên phòng đã chủ động tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội, như: Chương trình “Nâng bước chân em đến trường”, mỗi đồn, mỗi năm cấp học cho 2 cháu, mỗi cháu 500.000đ/tháng; thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, mỗi đồn phụng dưỡng 3- 4 thân nhân liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng; tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, mỗi đồn giúp đỡ 2 hộ thoát nghèo bền vững... Các hoạt động thiết thực nghĩa tình ấy, đã sưởi ấm lòng dân biên cương. Tin, yêu bộ đội biên phòng, nhân dân ngày càng chủ động, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Quần chúng tham gia tự quản đường biên mốc giới, an ninh trật tự xóm bản khu vực biên giới”; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Ghi nhận những đóng góp tích đó, tổng kết phong trào thi đua năm 2018, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Chính phủ tặng Cờ Thi đua cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng./.    

Hải Hà