Đảng bộ Bộ đội Biên phòng bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong kiểm tra, giám sát

24/04/2020 | 08:20 AM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Do tính chất đặc thù của nhiệm vụ, nên hầu hết các đơn vị BĐBP đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, xa sự chỉ huy, chỉ đạo, quân số đông với 68 đầu mối trên 1.109 xã, phường, thị trấn, 235 huyện, thị thuộc 44 tỉnh, thành biên giới.

Trên các tuyến biên giới, biển đảo tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng triệt để các vấn đề nhạy cảm của ta đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng chiến lược "diễn biến hoà bình" thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; hoạt động của các loại tội phạm tinh vi, phức tạp, nhất là tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, buôn lậu, gian lận thương mại.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm giữ vững chủ quyền biên giới, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống, Đảng ủy BĐBP đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ giữ chức vụ, chức danh thuộc diện Đảng ủy quản lý; Quy chế phối hợp với 44 tỉnh, thành ủy về lãnh đạo công tác biên phòng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy, UBKT Đảng ủy trong nhiệm kỳ và hằng năm. Phân công các đồng chí là Đảng Ủy viên, Ủy viên BTV, Ủy viên UBKT Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng trực thuộc. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời xác định rõ nội dung trọng tâm để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng tới những lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực như: Việc quản lý và sử dụng đất quốc phòng; vấn đề xây dựng cơ bản; quản lý tài chính; công tác cán bộ. Đồng thời, thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời những lĩnh vực mới nảy sinh vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị...

Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức đảng luôn chú trọng tới việc tổ chức, quán triệt nghiêm túc Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, Quân ủy Trung ương, UBKT các tỉnh, thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã tổ chức 32 lớp tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát cho 950 lượt cấp ủy viên và cán bộ kiểm tra. Qua đó, nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nâng lên; hiểu rõ và nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; cấp uỷ, UBKT các cấp nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương châm, quy định, quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; xác định kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng và thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ đã kiểm tra 521 tổ chức đảng và 4.379 đảng viên (khối đảng bộ BĐBP các tỉnh, thành phố kiểm tra 426 tổ chức đảng và 3.590 đảng viên). Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy kiểm tra 95 tổ chức đảng và 789 đảng viên. Giám sát chuyên đề 581 tổ chức đảng và 3.875 đảng viên (khối đảng bộ BĐBP các tỉnh, thành phố giám sát 480 tổ chức đảng và 3.275 đảng viên). Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy giám sát 101 tổ chức đảng và 600 đảng viên. BTV Đảng uỷ BĐBP giám sát chuyên đề 1 tổ chức đảng và 3 cán bộ chủ trì thuộc Đảng ủy Trường Trung cấp Biên phòng 2.

UBKT các cấp đã kiểm tra 509 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; 479 tổ chức đảng về thu nộp, quản lý, sử dụng tài chính đảng (UBKT Đảng ủy BĐBP kiểm tra 168 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc thu nộp, quản lý, sử dụng tài chính đảng). Giám sát chuyên đề 598 tổ chức đảng và 3.345 đảng viên (UBKT Đảng ủy BĐBP giám sát chuyên đề 5 tổ chức đảng, 11 cán bộ chủ trì thuộc Đảng bộ Lữ đoàn 21; Hải đoàn 18 và 48; Trường Trung cấp 24 Biên phòng; Cục Phòng chống ma túy & tội phạm).

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng trị tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid cho đồng bào vùng biên

Trong nhiệm kỳ, UBKT các cấp đã tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng. Đã kiểm tra 13 tổ chức đảng và 60 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kết luận 13 tổ chức đảng và 60 đảng viên có vi phạm; có 30 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành xử lý kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 30 đảng viên.

Thực hiện Quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Đảng ủy BĐBP đã phối hợp với UBKT các tỉnh, thành ủy thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình về công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thuộc diện BTV tỉnh, thành uỷ quản lý và những vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước để xem xét, xử lý hoặc đề nghị xử lý kỷ luật về đảng, kỷ luật quân đội; đồng thời phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ BĐBP tỉnh, thành phố. Đến nay, BTV Đảng uỷ BĐBP đã phối hợp với BTV Tỉnh uỷ Gia Lai, An Giang giám sát chuyên đề đối với 2 tổ chức đảng và 8 cán bộ, đảng viên là cấp uỷ viên; phối hợp với BTV Tỉnh ủy Kiên Giang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với BTV và 2 cán bộ chủ trì BĐBP Kiên Giang. UBKT Đảng ủy BĐBP phối hợp với UBKT các tỉnh, thành ủy kiểm tra 11 tổ chức đảng gồm Đảng ủy BĐBP: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nng, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Phước, Cà Mau; giám sát chuyên đề 4 tổ chức đảng và 7 đảng viên là cấp uỷ viên Đảng ủy BĐBP Lạng Sơn, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Bạc Liêu.

Qua thực hiện Quy chế phối hợp đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; đặc biệt, việc xử lý đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật liên quan đến cán bộ, đảng viên BĐBP đã được xem xét kịp thời, trao đổi, thống nhất về kế hoạch kiểm tra, giải quyết, xử lý nghiêm minh đúng kỷ luật đảng và kỷ luật quân đội.

Ngoài những kết quả đã đạt được, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên BTV, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên phòng cho biết một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng chưa thật đầy đủ; chưa thực sự tích cực, chủ động nắm tình hình, phát hiện các dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để kiểm tra, giám sát phòng ngừa, ngăn chặn; thực hiện việc giám sát cấp ủy viên cùng cấp và người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị còn hạn chế; khi vi phạm đã rõ mới tiến hành kiểm tra, do đó tác dụng ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm chưa cao.

UBKT các cấp ở một số tổ chức đảng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, có nội dung chưa sâu, tính chiến đấu còn hạn chế, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới còn ít; kiểm tra, giám sát ở chi bộ có nơi chất lượng thấp, vi phạm của đảng viên chưa được phát hiện từ chi bộ. Trong kiểm tra, giám sát của một số cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm dẫn tới có những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân không được phát hiện kịp thời...

Đây là những hạn chế cần khắc phục trong thời gia tới, để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ BĐBP tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trọng Thành