Bài học qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng

27/05/2020 | 07:20 AM

Từ vụ việc kỷ luật do vi phạm về đất đai và truy tìm, trù dập người tố cáo

22/05/2020 | 13:00 PM

Thực hiện Chỉ thị 05 góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

21/05/2020 | 14:34 PM

Những kỹ năng của thư ký đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

08/05/2020 | 12:53 PM

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng thực hiện cần, kiệm, liêm, chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

07/05/2020 | 08:50 AM

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc trong nhân dân

04/05/2020 | 12:56 PM

Đảng bộ huyện Krông Năng phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

29/04/2020 | 08:56 AM

Bài học sâu sắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

28/04/2020 | 07:45 AM

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong kiểm tra, giám sát

24/04/2020 | 08:20 AM

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

23/04/2020 | 07:48 AM