Bài học chiến thắng căn bệnh “kiêu ngạo kiểm tra”

24/08/2018 | 07:12 AM

Triển khai tôn tạo, sửa chữa Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V

15/08/2018 | 13:28 PM

Hội Cựu chiến binh Cơ quan UBKT Trung ương giao lưu, gặp gỡ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

12/08/2018 | 10:59 AM

UBKT Huyện ủy Ngọc Hiển (Cà Mau) thực hiện tốt nhiệm vụ chào mừng Kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng

19/07/2018 | 14:54 PM

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh đẩy mạnh các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng

08/06/2018 | 10:19 AM

Thi đua yêu nước tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội

01/06/2018 | 18:17 PM

Niềm tự hào Ngành Kiểm tra Đảng thành phố Cần Thơ

01/06/2018 | 10:04 AM

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và những tấm gương liêm chính, chí công vô tư

16/04/2018 | 10:51 AM

UBKT Tỉnh ủy Long An giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I-2018

10/04/2018 | 11:51 AM

Hội thảo chuyên đề về công tác giám sát

10/04/2018 | 11:56 AM