UBKT Tỉnh ủy Long An giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I-2018

10/04/2018 | 11:51 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 9-4, UBKT Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I-2018. Đồng chí Lê Thanh Nghiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong quí I-2018, UBKT Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận kiểm tra chuyên đề về công tác tổ chức, cán bộ theo chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 (bổ sung); thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Tiến hành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Cơ quan UBKT Tỉnh ủy theo Đề án số 02 của Tỉnh ủy; thẩm định công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

UBKT các địa phương, đơn vị trực thuộc tiến hành giám sát, thông báo kết quả giám sát đối với 8/14 đảng viên, 4/10 tổ chức đảng; kiểm tra và thông báo kết luận kiểm tra đối với 51/60 đảng viên, 5/14 tổ chức đảng; kiểm tra 21 đảng viên, 7 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, giám sát, UBKT cấp huyện và tương đương thi hành kỷ luật 8 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 5, cảnh cáo 2, khai trừ 1. Nội dung vi phạm chủ yếu về đạo đức lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm, uống rượu, bia trong giờ làm việc.

Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai Quy định số 109, ngày 3-1-2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đồng thời, thảo luận góp ý về “Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của UBKT Tỉnh ủy; UBKT huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Nghiêm yêu cầu UBKT các cấp cần tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ và những lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, môi trường, xây dựng...; tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cấp dưới thực hiện tốt quy chế, chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác tự kiểm tra.

UBKT và cán bộ kiểm tra các cấp phải gương mẫu trong chấp hành và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018).

(Theo baolongan.vn)