UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh đẩy mạnh các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng

08/06/2018 | 10:19 AM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu năm 2018 đến nay, UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng 16-10 (1948 - 2018); đây cũng là dịp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn xã hội về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; là đợt sinh hoạt để cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra đảng các cấp ôn lại quá trình phát triển, cống hiến và trưởng thành của Ngành, tri ân với các thế hệ đi trước; từ đó, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ, năng lực công tác của bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngay từ cuối năm 2017, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo việc tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống trong toàn Đảng bộ; đồng thời chủ động ban hành kế hoạch và nội dung kỷ niệm cụ thể, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Tạp chí Kiểm tra về công tác tuyên truyền.

Thực hiện phong trào thi đua của Ngành, UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức phát động phong trào thi đua theo 2 đợt "chiến dịch" cao điểm; phấn đấu 6 tháng đầu năm hoàn thành 70% chỉ tiêu kế hoạch và đến hết ngày 15-10-2018 sẽ vượt kế hoạch cả năm. Nội dung trọng tâm của các đợt thi đua là nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý khi có dấu hiệu vi phạm; đẩy mạnh giám sát đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường các biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ UBKT các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác kiểm tra, giám sát.

Thực hiện các nội dung thi đua, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp ủy xây dựng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng, trong đó đã tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Kết quả đạt được 5 tháng đầu năm khá toàn diện trên các mặt công tác, như: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai 3/5 cuộc kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch năm 2018; thực hiện 3 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 10 đảng viên; hoàn thành 3 cuộc giám sát chuyên đề; kiểm tra tài chính 1 cấp ủy huyện; thực hiện 4 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; quyết định xem xét, xử lý kỷ luật 1 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Cùng với thực hiện phong trào thi đua là tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, thường trực cấp ủy và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT cấp ủy trực thuộc tỉnh với gần 300 đồng chí tham gia (do đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương trực tiếp giảng bài). Tổ chức các hội nghị quán triệt các quy định của Đảng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách cấp tỉnh và huyện; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tại 20/20 đơn vị cấp huyện, với gần 5.000 cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra cấp huyện, bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên UBKT cơ sở, bí thư chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc tham gia. Chủ động cung cấp kết quả các các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy, thông tin về tình hình, hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng bộ để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở rộng việc đăng tải thông tin kết quả các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT cấp huyện. Lãnh đạo, cán bộ Cơ quan chủ động viết nhiều tin, bài đăng tải trên các báo, tạp chí của Trung ương và của tỉnh. Phối hợp Tạp chí Kiểm tra tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Chỉ đạo UBKT cấp dưới tăng cường tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí khi được yêu cầu.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, UBKT Tỉnh ủy tiến hành ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, giai đoạn 2017 - 2020 với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Các cơ quan phối hợp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đăng tải nhiều bài viết chuyên đề, xây dựng các phóng sự có chất lượng, phản ánh sâu sắc về công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ tỉnh (có 1 phóng sự về công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật đoạt Giải 3 tại Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2017); thực sự mang lại hiệu quả lớn trong việc nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại địa phương.

Nhằm tạo sân chơi cho cán bộ kiểm tra các cấp giao lưu, trao đổi, học hỏi nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, đồng thời tạo sự động viên cỗ vũ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của Ngành, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định tổ chức Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018. Đối tượng tham gia Hội thi là các đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát ở đảng bộ cơ sở. Hội thi được tổ chức từ cấp huyện và tương đương đến các cụm cấp huyện và chung kết ở tỉnh. Hình thức của mỗi Hội thi gồm các phần: Chào hỏi, kiến thức chung và xử lý tình huống về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đến nay, UBKT Tỉnh ủy đã hoàn thành việc ban hành thể lệ, bộ câu hỏi, phân công chỉ đạo Hội thi; 20/20 cấp ủy cấp huyện đã ban hành kế hoạch và thể lệ hội thi ở cấp mình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Cũng trong dịp này, UBKT Tỉnh ủy phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xây dựng kỷ yếu "Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Hà Tĩnh - 70 năm phấn đấu và trưởng thành". Tổ chức đoàn cán bộ kiểm tra các các thời kỳ đi thăm các địa chỉ cách mạng, di tích của Ngành tại một số tỉnh phía Bắc. Tiến hành thu thập các kỷ vật của cán bộ kiểm tra qua các thời kỳ theo chỉ đạo của UBKT Trung ương. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, trao đổi kinh nghiệm, UBKT Tỉnh ủy đã mời và chuẩn bị đón tiếp, làm việc với Ban Kiểm tra Đảng - Nhà nước, tỉnh Bolykhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo kế hoạch kỷ niệm, trong thời gian tới, bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, công tác tuyên truyền, UBKT Tỉnh ủy sẽ tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của Ngành; tổ chức gặp mặt cán bộ UBKT Tỉnh ủy qua các thời kỳ gắn với tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn Ngành./.

Xuân Lập

(UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh)