UBKT Huyện ủy Ngọc Hiển (Cà Mau) thực hiện tốt nhiệm vụ chào mừng Kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng

19/07/2018 | 14:54 PM

Xem với cỡ chữ

Thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018), UBKT Huyện ủy Ngọc Hiển (Cà Mau) đã tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sátTừ đầu năm 2018 đến nay, UBKT các cấp đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và vượt chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra: Tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 15 tổ chức đảng và 1 đảng viên, giám sát 5 tổ chức đảng và 2 đảng viên; kiểm tra 3 tổ chức đảng, giám sát 5 tổ chức đảng và 7 đảng viên… Qua kiểm tra, giám sát giúp các tổ chức đảng, đảng viên kịp thời nhìn nhận và sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, đồng thời cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.

UBKT Huyện ủy thực hiện tốt công tác phụ trách, giúp đỡ ấp Ông Trang A, xã Viên An (theo Quyết định số 15 của Ban Chỉ đạo huyện về phân công phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp huyện phụ trách giúp đỡ ấp, khóm có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao). UBKT Huyện ủy đã hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân nuôi cua thịt, nuôi heo; sau 3 năm, hiện ấp đã giảm 16 hộ nghèo 3 hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, UBKT Huyện uỷ tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; phát động phong trào cán bộ, công chức thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng; tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới…

Khánh Hưng