Niềm tự hào Ngành Kiểm tra Đảng thành phố Cần Thơ

01/06/2018 | 10:04 AM

Xem với cỡ chữ

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Công tác kiểm tra được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo. Ngày 16-10-1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) ra Quyết nghị số 29/QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Để nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Cục, ngày 14-8-1969, Ban Thường vụ Trung ương Cục miền Nam đã ra Nghị quyết số 13/NQNT về việc thành lập ban kiểm tra các cấp, với nội dung nêu rõ: “Việc thành lập Ban Kiểm tra các cấp nhằm phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự lãnh đạo, đề cao kỷ luật của Đảng, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ và đảng viên đối với việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bảo vệ tổ chức, cán bộ và đảng viên, bảo vệ sự đoàn kết thống nhất, tăng cường tính giai cấp, tính tiền phong, làm cho tổ chức đảng trong sạch và vững mạnh để hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình”.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, tại Đại hội đại biểu tỉnh Hậu Giang lần thứ I và cấp ủy các cấp (nhiệm kỳ 1977 - 1980), đã bầu ra UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, tỉnh Hậu Giang được chia tách, tỉnh Cần Thơ được thành lập, rồi tỉnh Cần Thơ lại tiếp tục chia tách để lên thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Quá trình đó, UBKT thành phố cũng như các quận, huyện không ngừng phấn đấu vươn lên, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy, nhất là UBKT Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, tổ chức, bộ máy cơ quan UBKT các cấp trong Đảng bộ thường xuyên được kiện toàn bảo đảm về số lượng và nâng cao về chất lượng; đổi mới việc xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. UBKT các cấp nắm chắc tình hình tố cáo, kịp thời phân loại, xử lý và giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng. Công tác thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm công tâm, khách quan, chính xác, kịp thời; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc và có những chuyển biến tích cực. Thông qua kiểm tra, giám sát đã góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát 9.368 tổ chức đảng và 9.783 đảng viên; kiểm tra 5.141 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (tăng 1.963 tổ chức đảng so nhiệm kỳ trước); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 518 đảng viên và 81 tổ chức đảng (tăng 30 tổ chức đảng so nhiệm kỳ trước), kết luận có 441 đảng viên, 59 tổ chức đảng vi phạm, phải thi hành kỷ luật 216 đảng viên và 3 tổ chức đảng; kỷ luật 870 đảng viên, 4 tổ chức đảng.

Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, thực hiện các chủ trương, giải pháp “đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Cấp ủy, UBKT các cấp đã giám sát 3.384 tổ chức đảng và 4.391 đảng viên; kiểm tra 2.322 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 91 đảng viên và 15 tổ chức đảng, kết luận có 91 đảng viên, 15 tổ chức đảng vi phạm, phải thi hành kỷ luật 51 đảng viên và 1 tổ chức đảng; kỷ luật 334 đảng viên và 5 tổ chức đảng. Kết quả kiểm tra, giám sát đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hằng năm tổ chức cơ sở đảng được phân loại đạt trong sạch, vững mạnh bình quân 86,84% và hơn 90,5% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phân tích cực thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng thu ngân sách của thành phố đạt 58.256 tỷ đồng (tăng bình quân 4,7% năm); thu bình quân đầu người ước đạt 78,46 triệu đồng/năm (tăng 2,15 lần so với năm 2010). Cơ sở vật chất trường học được đầu tư, phát triển, xây mới 140 trường đạt chuẩn quốc gia (nâng tổng số lên 192 trường chuẩn, đạt 43% tổng số trường). Chú trọng, nâng cao chất lượng chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân; quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách và bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,84%; giải quyết việc làm cho 254.735 lao động. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao không ngừng phát triển, công nhận 22 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, vượt 3,6% kế hoạch…

Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Trải qua 41 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ thành phố Cần Thơ luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có bản lĩnh, có ý thức tổ chức kỷ luật và lối sống liêm khiết, trong sạch, lành mạnh, khắc phục khó khăn, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng tiêu cực trong Đảng, bộ máy Nhà nước, bảo vệ đường lối quan điểm, nguyên tắc của Đảng, củng cố tổ chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với kết quả đó, trong những năm qua, UBKT các cấp và cá nhân cán bộ công tác trong Ngành Kiểm tra của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBKT Trung ương tặng Cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc và Bằng khen nhiều năm liền; 261 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng; Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ đơn vị dẫn đầu xuất sắc phong trào thi đua nhiều năm liền.

Nhân dịp kỷ niệm 70 Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng, Ngành Kiểm tra Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng; đồng thời động viên UBKT các cấp, cán bộ, công chức trong Ngành không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Chiêm Quốc Tế

Chánh Văn phòng Cơ quan UBKT Thành uỷ Cần Thơ