Đại hội Thi đua yêu nước Cơ quan UBKT Trung ương lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025

29/07/2020 | 14:30 PM

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

29/07/2020 | 13:51 PM

Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ

28/07/2020 | 18:49 PM

Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức các hoạt động nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ

27/07/2020 | 16:22 PM

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020 của 12 UBKT tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ

24/07/2020 | 14:37 PM

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020

23/07/2020 | 17:49 PM

Thông cáo báo chí kỳ họp 46 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

20/07/2020 | 15:45 PM

Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên khu vực phía Nam năm 2020

18/07/2020 | 16:35 PM

Đảng ủy Công an Trung ương công bố, trao Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

14/07/2020 | 10:02 AM

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố, trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ

14/07/2020 | 10:05 AM