Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên khu vực phía Nam năm 2020

18/07/2020 | 16:35 PM

Đảng ủy Công an Trung ương công bố, trao Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

14/07/2020 | 10:02 AM

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố, trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ

14/07/2020 | 10:05 AM

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên khu vực phía Nam năm 2020

13/07/2020 | 11:09 AM

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

10/07/2020 | 15:08 PM

Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum

10/07/2020 | 07:55 AM

Ban Bí thư kỷ luật nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp và nguyên Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Nai

07/07/2020 | 19:14 PM

Đoàn cán bộ Vụ Địa phương VII, Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức về nguồn thăm các di tích lịch sử tại Côn Đảo

06/07/2020 | 14:08 PM

Đoàn công tác của UBKT Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

02/07/2020 | 16:13 PM

Họp báo công bố dịch vụ công thứ 725 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

01/07/2020 | 18:06 PM