Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên khu vực phía Nam năm 2020

13/07/2020 | 11:09 AM

Xem với cỡ chữ

Sáng 13-7-2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBKT Trung ương tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên khu vực phía Nam năm 2020. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; các đồng chí thành viên UBKT Trung ương phụ trách Vụ địa phương VII; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương cùng 178 học viên là cán bộ, công chức cơ quan UBKT cấp huyện, tỉnh và tương đương thuộc 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Lễ khai giảng.

Theo kế hoạch, từ ngày 13 đến ngày 18-7-2020, các học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi kiến thức nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên cơ bản với 9 chuyên đề, gồm: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, về tổ chức và hoạt động của UBKT các cấp; Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra; Công tác giám sát trong Đảng; Kỷ luật, thi hành kỷ luật trong Đảng; Kiểm tra tài chính đảng; Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng; Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Giải quyết tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên; Lập và lưu trữ hồ sơ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Giảng viên là các đồng chí thành viên UBKT Trung ương; lãnh đạo cấp vụ thuộc Cơ quan UBKT Trung ương có bề dày về lý luận và thực tiễn trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ngoài ra, trong chương học viên còn được trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát tại các đại phương; xem phim tư liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc...

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh: Trong thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy các cấp, công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, UBKT Trung ương đã tổ chức được 15 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kiểm tra, giám sát cho hơn 1.900 cán bộ, công chức công tác trong Ngành Kiểm tra Đảng đối với cả 3 ngạch: Kiểm tra viên, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp. Kết quả các lớp bồi dưỡng được đánh giá tốt ở mọi mặt từ công tác tổ chức, nội dung bồi dưỡng, giảng viên lên lớp… Qua đó đã giúp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ kiểm tra, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay.

Quang cảnh Lễ khai giảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn lưu ý, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ của Ngành Kiểm tra là tổ chức triển khai thực hiện thật tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, do vậy cán bộ giảng viên cũng như học viên tham dự lớp học cần tích cực trao đổi, bàn luận, gắn kết những vấn đề về lý luận, nghiệp vụ trong các bài giảng với việc giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại cơ sở, tại cơ quan, đơn vị  mình, nhất là các vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW.

Đồng chí yêu cầu các học viên nghiêm túc thực hiện nội quy của lớp học; tập trung lĩnh hội kiến thức các bài giảng; tích cực trao đổi các bài học kinh nghiệm, các giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tại cơ quan, địa phương, đơn vị. Đối với giảng viên, và Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng, bên cạnh việc chuẩn bị tài liệu chu đáo, truyền đạt ngắn ngọn, dễ hiểu, cần quan tâm giải đáp kỹ những vấn đề liên quan đến việc triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.../.

Hải Hà