Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên cao cấp năm 2019

02/12/2019 | 10:54 AM

Xem với cỡ chữ

Sáng 2-12-2019, tại Hà Nội, UBKT Trung ương tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên cao cấp năm 2019 cho 66 học viên là cán bộ, công chức đang giữ ngạch kiểm tra viên cao cấp và cán bộ, công chức được quy hoạch giữ các chức vụ có thể bổ nhiệm ngạch kiểm tra viên cao cấp tại Cơ quan UBKT Trung ương và UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Lễ khai giảng.

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; các đồng chí thành viên UBKT Trung ương và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương.

Theo chương trình, Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên cao cấp sẽ tập trung nghiên cứu, học tập trong thời gian 5 ngày (từ 2-6/12). Giảng viên là các đồng chí thành viên UBKT Trung ương; các đồng chí lãnh đạo cấp cục, vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam… Nội dung nghiên cứu, trao đổi tập trung vào 9 chuyên đề: Vấn đề an ninh mạng và tội phạm công nghệ hiện nay; Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội Ngành Kiểm tra Đảng; Cơ sở lý luận và thực tiễn của Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định số 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Cuộc cách mạng công nghệ 4.0; Lãnh đạo, chỉ đạo của UBKT đối với việc tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra; Những nguyên lý triết học Mác-Lênin với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Khai thác và sử dụng số liệu thống kê trong công tác kiểm tra, giám sát; Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc những năm gần đây; Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng.

Quang cảnh Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nghiêm Phú Cường nhấn mạnh: Để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu là phải nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát. Muốn đạt được yêu cầu đó, phải coi trọng và thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. UBKT Trung ương đã rất quan tâm và coi trọng vấn đề này; nên từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, UBKT Trung ương đã mở 12 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 1.700 đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cả 3 ngạch: Kiểm tra viên, kim tra viên chính và kim tra viên cao cấp. Các lớp bồi dưỡng luôn được đánh giá tốt, chất lượng giảng dạy và học tập từng bước được nâng cao.

Tại Lớp bồi dưỡng này, các học viên sẽ được bồi dưỡng những chuyên đề chuyên sâu về lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao kỹ năng nghiên cứu tổng hợp, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu sâu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đáp ứng các tiêu chuẩn ngạch kiểm tra viên cao cấp của Đảng.

Đồng chí Nghiêm Phú Cường đề nghị các học viên nghiêm túc thực hiện thời gian học tập, tập trung lĩnh hội đầy đủ nội dung các chuyên đề, tích cực trao đổi thảo luận, làm rõ những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ; chấp hành đầy đủ nội quy của lớp học. Các đồng chí giảng viên bên cạnh việc truyền đạt nội dung các chuyên đề, cần quan tâm giải đáp những khó khăn, vướng mắc, băn khoăn của học viên, nhất là những vấn đề thực tiễn đặt ra. Ban Tổ chức lớp, VĐào tạo - Bồi dưỡng Cơ quan UBKT Trung ương cần quản lý lớp học chặt chẽ; thường xuyên rút kinh nghiệm về nội dung và phương pháp tổ chức để tham mưu UBKT Trung ương tổ chức tốt hơn các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành truyền đạt, trao đổi chuyên đề: Vấn đề an ninh mạng và tội phạm công nghệ hiện nay.

Ngay sau Lễ Khai giảng, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã có buổi lên Lớp trao đổi chuyên đề: Vấn đề an ninh mạng và tội phạm công nghệ hiện nay.

Trọng Đức