Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên khu vực phía Nam năm 2020

18/07/2020 | 16:35 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 18-7-2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBKT Trung ương tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên khu vực phía Nam năm 2020. Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương dự Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Lễ bế giảng.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên khu vực phía Nam năm 2020 khai giảng từ ngày 13-7, với 169 học viên là cán bộ, công chức cơ quan UBKT cấp huyện, tỉnh và tương đương thuộc 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Các học viên được nghiên cứu, truyền đạt, trao đổi kiến thức nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên cơ bản với 9 chuyên đề, gồm: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, về tổ chức và hoạt động của UBKT các cấp; thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra; công tác giám sát trong Đảng; kỷ luật, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên; lập và lưu trữ hồ sơ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Giảng viên là các đồng chí thành viên UBKT Trung ương; lãnh đạo các vụ của Cơ quan UBKT Trung ương có bề dày về lý luận và thực tiễn trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Không chỉ được bồi dưỡng về nghiệp vụ, trong quá trình học tập, các học viên còn được trao đổi kinh nghiệm, thảo luận cách thức xử lý một số vấn đề vướng mắc, các tình huống vụ việc phát sinh tại địa phương, cơ quan, đơn vị… Vì vậy, học viên đã được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hiệu quả.

Quang cảnh Lễ bế giảng.

Trong quá trình học tập, nghiên cứu, các học viên nghiêm túc thực hiện tốt quy chế của lớp học; tích cực nghiên cứu tài liệu, thảo luận sôi nổi các vấn đề liên quan đến bài giảng; đồng thời đánh giá cao về ý nghĩa, chất lượng, nội dung chương trình giảng dạy, cũng như công tác tổ chức, quản lý lớp học. Các học viên cũng đề nghị cần tăng thêm thời gian bồi dưỡng, nhất là các chuyên đề về công tác thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra; về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; chú trọng hướng dẫn cách làm, các kỹ năng nghiệp vụ xử lý các tình huống và vụ việc điển hình trong thực tiễn kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đảng thời gian gần đây.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao Giấy chứng nhận hoàn thành Lớp bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên cho các học viên.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Ngành, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã dành được những kết quả quan trọng, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Ngành Kiểm tra trong thời gian tới còn rất nặng nề, chúng ta vừa phải thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo quy định của Điều lệ Đảng, vừa phải thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí lưu ý, sau Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, trở về địa phương, đơn vị công tác, các đồng chí học viên tiếp tục tự học tập, nghiên cứu để nhận thức đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nội dung các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện hiệu quả, đúng phương châm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị nơi công tác. Tích cực tham mưu giúp cấp ủy, UBKT thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, đối tượng có nhiều dư luận bức xúc như: Công tác cán bộ, quản lý đất đai, quản lý dự án đầu tư, quản lý tài chính, tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước…, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng. Giúp cấp ủy chuẩn bị tốt công tác nhân sự, giải quyết đơn, thư tố cáo; phục vụ tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Hải Hà