Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum

10/07/2020 | 07:55 AM

Xem với cỡ chữ

Trong hai ngày 08 và 09-7-2020, Đoàn công tác của UBKT Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy các tỉnh Gia Lai và Kon Tum về việc thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tình hình kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua và công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự các buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; các đồng chí thành viên UBKT Trung ương; lãnh đạo Vụ Địa phương V và một số vụ, đơn vị thuộc Cơ quan UBKT Trung ương.

* Chiều 08-7, tại tỉnh Gia Lai, tiếp và làm việc với Đoàn, có đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực UBKT và cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Gia Lai.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo khái quát tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh và việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Theo đó, năm 2019 và 6 tháng đầu năm nay, Gia Lai tiếp tục có bước tăng trưởng khá về kinh tế. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính đều tăng so với năm 2018. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.     

Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được đặc biệt chú trọng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; cụ thể hóa hệ thống các văn bản của Trung ương, nghiêm túc tổ chức thực hiện bảo đảm đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Tỉnh ủy đã thành lập các tiểu ban của đại hội đúng thành phần quy định; phân công ủy viên thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn giúp các đảng bộ cấp dưới. Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân được thực hiện thường xuyên. Đến nay, 883/883 tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đã hoàn thành đại hội; Đảng bộ huyện Phú Thiện là đơn vị đại hội điểm đảng bộ cấp huyện cũng đã tổ chức đại hội thành công; dự kiến trước cuối tháng 10-2020 sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Gia Lai.

Về chuẩn bị văn kiện đại hội, Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã xong dự thảo lần 2 và tiếp tục lấy ý kiến để hoàn chỉnh. BTV Tỉnh uỷ cũng đã giao các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động, Chương trình đại hội và sẽ hoàn thành trước ngày 30-7; đồng thời chuẩn bị nội dung, điều kiện để phục vụ Trung ương duyệt nội dung văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn chỉnh dự thảo văn kiện trên cơ sở ý kiến kết luận của tổ công tác về duyệt nội dung đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đúng tiến độ đề ra. Về công tác nhân sự đại hội, BTV Tỉnh ủy đã phê duyệt Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 9/21 đảng bộ và cả tỉnh dự kiến hoàn thành trong tháng 8-2020; đồng thời, tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội được quan tâm…

Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng bức tranh cho UBKT Tỉnh ủy Gia Lai (ảnh trên) và cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Thường trực Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Gia Lai (ảnh dưới).

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm phụ trách UBKT Tỉnh ủy đã báo cáo về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo đó, UBKT các cấp tỉnh Gia Lai đã đạt nhiều kết quả trong việc tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao; đồng thời thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đặc biệt, từ cuối năm 2019 đến nay, UBKT các cấp đã tích cực tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; UBKT Tỉnh ủy vừa tham mưu BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện; vừa tăng cường kiểm tra, giám sát, phục vụ tích cực cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025…

* Ngày 09-7, tại tỉnh Kon Tum, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực UBKT và  Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các phòng thuộc Cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBKT Trung ương.

Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh và việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Theo đó, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được các cấp ủy xem là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời gian qua. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tỉnh ủy đã thành lập các tiểu ban của đại hội đúng thành phần quy định; thành lập 15 tổ chỉ đạo đảng bộ cấp huyện và tương đương, phân công ủy viên thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn giúp các đảng bộ cấp dưới. Công tác nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền gắn chặt với các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội… Tỉnh ủy chọn 15 tổ chức cơ sở đảng làm đại hội điểm cấp cơ sở, chọn 2 đảng bộ huyện làm đại hội điểm cấp huyện và đã tiến hành đại hội, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để chỉ đạo diện rộng. Đến nay, tất cả tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành đại hội; 4/14 đảng bộ huyện và tương đương đã tổ chức đại hội thành công; dự kiến cấp huyện tổ chức xong đại hội trước ngày 22-8-2020.

Về văn kiện đại hội, Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh đã hoàn thiện dự thảo lần thứ 3; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã xong dự thảo lần 2. Tiểu ban văn kiện đã tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Các đảng bộ trực thuộc đã hoàn chỉnh dự thảo văn kiện đúng tiến độ. Về công tác nhân sự, cấp tỉnh và huyện đã rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, BTV và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương…

Báo cáo cũng cho biết, thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tin tưởng, đồng lòng, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Kon Tum đã đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến đáng kể.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay với những chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, thời gian gần đây, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của UBKT các cấp đã phục vụ tốt cho việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tích cực phục vụ cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Kon Tum.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe thêm nhiều ý kiến, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng thời gian qua. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp của hai địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. UBKT các cấp của hai địa phương đã tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần tích cực, chủ động, quyết liệt…

Đồng chí Chủ nhiệm lưu ý, thời gian từ nay đến Đại hội Đảng bộ các tỉnh Gia Lai, Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII không còn nhiều. Đồng chí đề nghị BTV Tỉnh ủy các tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 35 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải tiến hành chặt chẽ, bài bản, đồng bộ, có chương trình, kế hoạch cụ thể; phân công trách nhiệm rõ ràng và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến công tác tổ chức đại hội, nhất là công tác nhân sự.

Đồng chí yêu cầu, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp phải xem việc phục vụ thành công đại hội đảng các cấp là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. UBKT các cấp tích cực tham mưu, giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Chú trọng thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra dấu hiệu vi phạm, với tinh thần tích cực, chủ động, không vì đại hội mà dừng lại; chú ý những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết; những vấn đề mới nảy sinh, nổi cộm; vấn đề liên quan đến nhân sự cấp ủy và nhân sự đại biểu dự đại hội cấp trên. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiệm minh, kịp thời các vi phạm về tư tưởng chính trị, về công tác cán bộ. Kiểm tra, giám sát phục vụ việc kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, cục bộ. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cá nhân không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, tiếu gương mẫu, mất đoàn kết, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”. Đơn thư khiếu nại, tố cáo phải giải quyết kịp thời, đúng quy định. Tăng cường công tác bảo mật, kiên quyết chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng lộ lọt thông tin. Cạnh đó, thực hiện có hiệu quả Quy định 195 của Ban Bí thư về hướng dẫn, chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng bức tranh lưu niệm cho UBKT Tỉnh ủy Kon Tum.

Đồng chí mong và đề nghị cấp ủy phải là chỗ dựa vững chắc để UBKT hoạt động có hiệu quả, ban hành và thực hiện tốt các cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ kiểm tra (kinh phí, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển…); ngược lại, UBKT phải thực sự làm tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ và nhiệm vụ cấp ủy giao. UBKT chủ động, tích cực phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, chuẩn bị nhân sự UBKT nhiệm kỳ tới; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bản lĩnh vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, đủ sức đảm đương những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại các buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Gia Lai, Kon Tum, đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đã chỉ đạo giải quyết, giải thích, trao đổi về một số vướng mắc, bất cập, cũng như tiếp thu, ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất của các địa phương.

P. Tu