Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

31/10/2019 | 16:05 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 31-10-2019, Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Cơ quan. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên UBKT Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XII) đến đảng viên của Đảng bộ Cơ quan trên 3 điểm cầu (Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh).

Đồng chí Nguyễn Văn Nhân phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Nhân nhấn mạnh: Các nội dung Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là những nội dung quan trọng và có tính chiến lược. Vì vậy, cán bộ, đảng viên trong Cơ quan cần nghiên cứu, nắm vững các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;  đồng chí tin tưởng các đảng viên trong Đảng bộ tiếp thu tốt các nội dung được quán triệt, từ đó hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Điểm cầu Hà Nội

 

Điểm cầu Đà Nẵng

Tại Hội nghị, đảng viên đã được quán triệt những nội dung cơ bản, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh

Cũng tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII gồm các đồng chí: Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau; Nguyễn Văn Hội, Vụ trưởng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Tô Duy Nghĩa, Chánh Văn phòng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với cán bộ./.

Nhóm PV