Cái hay của "Điếc"

Điếc thì khổ chứ hay cái nỗi gì. Ấy vậy mà lão Tẹo phát hiện ra cái hay của điếc đấy. Đây là một “phát minh” mà...

Phê và tự phê

Cuộc họp thường kỳ của chi bộ tháng này xoay quanh chuyên đề tự phê bình và phê bình. Một ý kiến đưa ra: - Tôi...

Giữa đường thấy chuyện oan sầu chẳng...

Trần Nhân Tông (1258 - 1308) là bậc vua tài và hiền của nhà Trần, trị vì ngôi báu 14 năm, từ năm Kỷ Mão, 1279 đến...

Đánh trượng để thanh liêm

Tháng Giêng năm Nhâm Thìn niên hiệu Trùng Hưng (khoảng tháng 2 - 1292), Vua Trần Nhân Tông lấy Phí Mạnh làm An phủ...