Chạy ghế!

Đã một thời ngồi đâu người ta cũng nói đến chuyện “chạy”. Nào là chạy chức, chạy quyền, chạy án, chạy tội, chạy...

Phải xử lý cho nghiêm

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai công bố phổ điểm các môn thi của thí sinh theo từng tỉnh trong kỳ thi trung...

Nỗi buồn của Củng !

Chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm. Không khí cơ quan lại nóng lên. Đây là cơ hội để trả ơn, để chứng tỏ lòng trung thành...

Vui buồn chuyện nghề

Năm 2008, tôi bị ủy ban kiểm tra (UBKT) yêu cầu giải trình về việc làm phóng sự điều tra ở một tỉnh miền núi phía...