Rõ là dơ mặt

Tổ chức mới bắt đầu hình thành. Người ta đang dự tính xem ai sẽ về làm người đứng đầu tổ chức này và người ta đã...

Tự soi ?

Những ngày qua dư luận, báo chí... bàn tán xôn xao về Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng làm việc tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh...

Eo ôi, Tiến sỹ!

Tin lão Háo đi nghiên cứu sinh để tiến tới bảo vệ luận án tiến sỹ chuyên ngành Xây dựng Đảng làm không ít người...

Cần khách quan và công tâm!

Lật giở tập tài liệu ra xem thì Tung mới biết, đó là văn bản do đồng chí Bí thư, kiêm Giám đốc đương nhiệm ký, đề...