Thỏ đen và thỏ trằng

Nhân lúc mất điện, một số người trong cơ quan mới quay ra tán gẫu, loanh quanh vòng vèo thế nào mà cuối cùng lại...

Thương nhớ Trường Sa

Lần đầu đi Trường Sa, trong lúc trò chuyện, một đồng chí Sĩ quan Hải quân hỏi tôi, cảm xúc của anh về Trường Sa...

Vua Gia Long cải cách hủ tục năm Giáp...

Tháng Tám năm Quý Hợi (tháng 9 - 1803), Vua Gia Long thực hiện chuyến công cán ra Thăng Long để nhận sách phong của...

Bỏ thầu

Sáu Hớn đã định quên và bỏ xa trò “bỏ thầu không có giá sàn” đầy rủi ro. Thế nhưng đâu có dễ! Sáng nay gặp nhau ở...