Thư riêng

Kính gửi: Đồng chí Bí thư, Cục trưởng Vì không có dịp gặp mặt để trình bày cặn kẽ với đồng chí Bí thư, Cục...

Rõ là dơ mặt

Tổ chức mới bắt đầu hình thành. Người ta đang dự tính xem ai sẽ về làm người đứng đầu tổ chức này và người ta đã...

Tự soi ?

Những ngày qua dư luận, báo chí... bàn tán xôn xao về Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng làm việc tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh...

Eo ôi, Tiến sỹ!

Tin lão Háo đi nghiên cứu sinh để tiến tới bảo vệ luận án tiến sỹ chuyên ngành Xây dựng Đảng làm không ít người...