Thẩm quyền thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đảng viên vi phạm của UBKT từ cấp huyện và tương đương trở lên

08/07/2019 | 07:53 AM

Ủy ban Kiểm tra cùng cấp của Đảng bộ lâm thời trên được thành lập như thế nào

05/07/2019 | 11:43 AM

Đảng viên tự ý bỏ sinh hoạt đảng từ tháng 1 đến hết tháng mà không có lý do chính đáng thì chi bộ có thể làm thủ tục xóa tên đảng viên

04/06/2019 | 07:30 AM

Tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm tra đối với đối tượng là thường trực huyện ủy không?

03/06/2019 | 15:17 PM

Tạm dừng việc bổ nhiệm lại đối với cán bộ khi có vi phạm khuyết điểm

04/05/2019 | 08:37 AM

Người có đơn tố cáo đã tự rút đơn thì xử lý thế nào

03/05/2019 | 08:02 AM

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên trong việc kê khai lý lịch để kết nạp vào Đảng

07/03/2019 | 07:28 AM

Việc xác định thời hiệu xử lý về hành chính (chính quyền) thực hiện theo quy định của pháp luật

06/03/2019 | 10:48 AM

Nếu có nghi ngờ về tính trung thực của giấy xác nhận việc sinh con thứ 3 của đảng viên, Chi bộ kiểm tra, xác minh, kết luận và xử lý theo thẩm quyền

25/12/2018 | 07:48 AM

Đơn tố cáo giấu tên, mạo tên nhưng rõ địa chỉ, rõ đối tượng và nội dung tố cáo thì tổ chức đảng có thẩm quyền nắm tình hình để phục vụ cho công tác kiểm tra

24/12/2018 | 07:53 AM