Uỷ ban kiểm tra có quyền yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên báo cáo, cung cấp tài liệu về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra

02/08/2018 | 07:38 AM

Hình thức kỷ luật với trường hợp kê khai không đúng và sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp

25/06/2018 | 07:39 AM

Đối chiếu với quy định về thời hiệu để quyết định kỷ luật hay không kỷ luật đảng viên vi phạm

21/06/2018 | 11:30 AM

Đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức

28/05/2018 | 08:49 AM

Đảng viên có vợ (chồng), con phạm tội thì bị trách nhiệm liên đới

23/05/2018 | 08:17 AM

Cấp uỷ viên vi phạm đến mức cách chức nhưng chủ động xin rút khỏi cấp uỷ thì phải kỷ luật cách chức, không chấp nhận cho rút khỏi cấp uỷ

04/05/2018 | 08:32 AM

Đảng viên không có mặt nghe công bố quyết định xử lý kỷ luật mà không rõ lý do có quyền khiếu nại không

02/05/2018 | 10:25 AM

Trả lời bạn đọc tháng 3 - 2018

21/03/2018 | 08:47 AM

Trả lời bạn đọc tháng 1-2018

25/01/2018 | 09:53 AM

Trả lời bạn đọc tháng 11-2017

23/11/2017 | 22:58 PM