Tạm dừng bổ nhiệm lại đối với cán bộ đang là đối tượng bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

30/07/2019 | 13:54 PM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về công tác tổ chức cán bộ đối với Ban Thường vụ Huyện ủy X và đồng chí A (cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) trong việc điều động, bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, đang trong quá trình kiểm tra; đồng chí A lại hết thời hạn bổ nhiệm, phải xem xét, bổ nhiệm lại theo quy định. Đồng chí A cũng có đơn đề nghị được xem xét, bổ nhiệm lại, nếu vi phạm thì sau đó xem xét, xử lý theo quy định. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lại đề nghị tạm dừng bổ nhiệm lại đối với đồng chí A để xem xét, kết luận theo thẩm quyền.

Hỏi, việc đề nghị tạm dừng bổ nhiệm lại đối với đồng chí A có đúng quy định của Đảng không?

Trả lời: Khoản 3, Điều 11, Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/2/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ quy định về thẩm quyền của chủ thể kiểm tra:

Được yêu cầu tạm dừng việc thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ đối với cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm”.

Như vậy, trường hợp câu hỏi nêu, căn cứ quy định trên, việc Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị tạm dừng bổ nhiệm lại đối với đồng chí A là đúng quy định.

Tạp chí Kiểm tra