Nếu có nghi ngờ về tính trung thực của giấy xác nhận việc sinh con thứ 3 của đảng viên, Chi bộ kiểm tra, xác minh, kết luận và xử lý theo thẩm quyền

25/12/2018 | 07:48 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Đảng viên A có vợ sinh con thứ 3 và có giấy xác nhận thuộc trường hợp không xem xét, xử lý kỷ luật theo Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22/3/2018 Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tuy nhiên, qua thảo luận ở Chi bộ, nhiều ý cho rằng đồng chí A không trung thực trong việc xác nhận (lợi dụng quen biết để xin giấy xác nhận hoặc sử dụng giấy xác nhận giả) để được miễn hình thức kỷ luật. Hỏi vấn đề trên xử lý như thế nào?

Trả lời: Trường hợp này, nếu có sự nghi ngờ về tính trung thực, chính xác của vụ việc, Chi bộ lập Tổ kiểm tra, tiến hành thẩm tra, xác minh, xem xét, kết luận và xử lý theo thẩm quyền.

 Tạp chí Kiểm tra