Đảng viên có vợ (chồng), con phạm tội thì bị trách nhiệm liên đới

23/05/2018 | 08:17 AM

Xem với cỡ chữ

Hỏi: Đảng viên A là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty X (có 60% vốn Nhà nước) có con rể là Phó Chánh Văn phòng của Tổng Công ty X, con rể và con gái của đảng viên A ở chung nhà với đảng viên A. Tháng 12-2017, con rể của đảng viên A bị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc (tổ chức đánh bạc tại nhà, diễn ra nhiều lần trong thời gian dài), sau đó con rể đảng viên A bị Tòa án xử 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đảng viên A biết việc làm của con rể nhưng nghĩ chỉ là chơi vui nên không có biện pháp giáo dục, nhắc nhở. Vậy, đảng viên A có bị xem xét kỷ luật về đảng không?

Trả lời: Điểm d, Khoản 1, Điều 13, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định như sau:

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

...

d) Thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội.”

Điểm d, Khoản 1, Điều 13, Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22-3-2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm hướng dẫn như sau:

Con của đảng viên phạm tội mà đảng viên phải chịu trách nhiệm liên đới gồm: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con dâu, con rể cùng sống, sinh hoạt trong gia đình và trực tiếp phụ thuộc vào việc nuôi dưỡng, quản lý của đảng viên đó”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu cho thấy con rể của đảng viên A có hành vi tổ chức đánh bạc tại nhà, diễn ra nhiều lần, đảng viên A biết nhưng không có biện pháp quản lý, giáo dục, ngăn chặn. Vì vậy, đảng viên A phải được tổ chức đảng có thẩm quyền căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để xem xét, kỷ luật về đảng cho phù hợp.

Tạp chí Kiểm tra