Thông cáo báo chí Kỳ họp 16 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

31/07/2017 | 16:56 PM

Lãnh đạo Cơ quan UBKT Trung ương gặp mặt cán bộ, công chức là thương binh và con liệt sỹ

25/07/2017 | 13:24 PM

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

12/07/2017 | 18:40 PM

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

03/07/2017 | 15:34 PM

Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo “Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng chống tham nhũng”

07/06/2017 | 15:36 PM

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 14 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

27/04/2017 | 17:28 PM

Thông cáo báo chí Kỳ họp 13 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

14/04/2017 | 15:55 PM

UBKT Trung ương khảo sát việc thực hiện Quy định 55 của Ban Bí thư khóa XI

13/04/2017 | 14:17 PM

Đoàn Cán bộ cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

28/03/2017 | 16:52 PM

UBKT Trung ương triển khai kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy Thái Bình

10/03/2017 | 13:50 PM