Ủy ban Kiểm tra Trung ương sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

12/07/2017 | 18:40 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 12-7-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 12-7-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo UBKT các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đọc Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương đã Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đã tiếp tục sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Quy định giám sát trong Đảng, Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý...

Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện để UBKT Trung ương và UBKT các cấp vững tin, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. UBKT các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao; tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định.

Cụ thể: Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 18.570 tổ chức đảng và 90.317 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 855 tổ chức đảng và 3.508 đảng viên, trong đó UBKT Trung ương kiểm tra 9 tổ chức đảng và 15 đảng viên, quyết định thi hành kỷ luật 4 đồng chí nguyên là lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bằng các hình thức từ cảnh cáo đến khai trừ; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 1 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đề nghị tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015 bằng hình thức cảnh cáo. Đề nghị thi hành kỷ luật Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011 - 2016 bằng hình thức cảnh cáo; thi hành kỷ luật 3 đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, 1 đồng chí Chủ tịch Liên minh Hợp Tác xã Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh...

UBKT các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 9.880 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 3.830 tổ chức đảng. Kiểm tra tài chính đảng đối với 1.039 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh; kiểm tra 9.622 tổ chức về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 87 tổ chức đảng và 6.098 đảng viên; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 1.648 đảng viên bằng các hình thức. Cấp ủy các cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 44 đảng viên; UBKT các cấp giải quyết khiếu nại của 67 đảng viên. UBKT các cấp nhận được 5.595 đơn, thư tốt cáo tổ chức đảng và đảng viên; trong đó phải giải quyết tố cáo 22 tổ chức đảng và 794 đảng viên. Cấp ủy các cấp giám sát 8.837 tổ chức đảng và 37.816 đảng viên; UBKT các cấp giám sát 7.007 tổ chức đảng và 17.505 đảng viên.

UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã lựa chọn kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không có "vùng cấm". Việc thi hành kỷ luật bảo đảm dân chủ, nghiêm minh, khách quan. Cấp ủy và UBKT các cấp quan tâm, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng; một số đơn vị đã có chế độ; chính sách hỗ trợ cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới thiết thực, tạo được sự đồng tình, ủng hộ, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Đồng chí Tô Quang Thu nêu một số bài học kinh nghiệm.

Tại Hội nghị, đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã nêu một số bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Bộ Công thương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đảng viên có liên quan. Đây là những bài học kinh nghiệm quý giá được đúc rút sâu từ thực tiễn qua triển khai thực hiện nhiệm vụ giúp UBKT các cấp làm tốt hơn nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Kiểm tra Đảng.

Hội nghị đã được nghe 11 tham luận trao đổi, phân tích sâu sắc thêm đối với Báo cáo Bài học kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, UBKT Trung ương sẽ hoàn thiện để gửi đến UBKT các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc làm tài liệu nghiên cứu, học tập kinh nghiệm.

Đồng chí Trần Quốc Vượng kết luận Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo UBKT Trung ương, đồng chí Trần Quốc Vượng đã đánh giá cao những kết quả UBKT các cấp đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng UBKT các cấp đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ: UBKT Trung ương đã tích cực tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các văn bản: Sửa đổi, bổ sung Quy định số 181 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Kê khai tài sản, tổng kết Kết luận số 72 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra đến năm 2020. Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2017, toàn Ngành Kiểm tra đã thực hiện tốt và có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng; kiên quyết xử lý kỷ luật 1 đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng. Đồng thời, công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý đảng viên vi phạm, qua đó từng bước tạo niềm tin đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý: Ngành Kiểm tra Đảng cần chủ động nắm chắc tình hình bằng các hoạt động nghiệp vụ: Giám sát thường xuyên, theo dõi địa bàn, thanh tra, kiểm toán, xét xử, đơn thư... Phải biết lựa chọn đúng vấn đề, việc thực hiện đúng nhiệm vụ Đảng và nhân dân đang cần giải quyết, xem xét. Cùng với việc chủ động, trong công tác kiểm tra cần phải khách quan; khi kết luận, cần giúp đối tượng tự giác nhận ra được khuyết điểm. Quá trình kiểm tra, không "khoán trắng" cho đoàn kiểm tra, các đồng chí trong Thường trực UBKT cần phải tham gia đánh giá thường xuyên, trực tiếp chỉ đạo đoàn kiểm tra. Chú trọng công việc sau kiểm tra: Thực hiện các quyết định của UBKT; thông báo công khai các kết luận sau kiểm tra.

Về phương hướng trong thời gian tới, đồng chí đề nghị UBKT các cấp cần tập trung thực hiện nghiêm túc và hiệu quả sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Đảng; nhất là đối với UBKT của các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương từ nay đến cuối năm, mỗi địa phương, đơn vị cần kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tham mưu giúp cấp ủy ban hành Quy định việc kê khai tài sản và kiểm tra việc thực hiện kê khai tài sản...

Tin: Thu Hoài; ảnh: Trọng Đức