Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

13/01/2018 | 19:56 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 12-1-2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban đảng, đảng đoàn; thường trực thành ủy, tỉnh ủy, đảng ủy, chủ nhiệm UBKT và chánh văn phòng cơ quan UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Cẩm Tú, Phó Chủ nhiệm Thường trực; Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thị Minh Hoài, Mai Trực, Lê Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp có nhiều chuyển biến mới; đã tích cực, chủ động và kịp thời bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng để triển khai. UBKT Trung ương đã tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, tạo thuận lợi để cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tạo thuận lợi để UBKT Trung ương và UBKT các cấp tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua kiểm tra, đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm và xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, khắc phục những vướng mắc...

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

UBKT các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ cấp uỷ giao; đồng thời, tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Các cuộc kiểm tra, giám sát tăng so với năm 2016; chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; lựa chọn đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, được dư luận quan tâm như công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhà nước về đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản... Với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, không ngại va chạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, UBKT các cấp đã kiểm tra, kết luận, làm rõ nhiều vụ việc, quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước. UBKT Trung ương đã đổi mới cách thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ này. Hầu hết các cuộc kiểm tra đã xác định đúng và trúng nội dung, đối tượng, việc xử lý và đề nghị xử lý vi phạm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giám sát chuyên đề được chú trọng; việc giải quyết tố cáo, khiếu nại kịp thời; công tác kiểm tra tài chính đảng góp phần phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp các vi phạm, đề nghị thu hồi tiền vi phạm cho ngân sách nhà nước. Việc thi hành kỷ luật cơ bản bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan.

Kết quả hoạt động của UBKT các cấp đã đóng góp tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý kịp thời những đảng viên có dấu hiệu suy thoái, tham nhũng, có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. UBKT các cấp đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tổ chức, cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng chủ động đi trước "mở đường" cho công tác thanh tra và hoạt động điều tra.

Cấp uỷ và UBKT các cấp đã quan tâm, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, từng bước đổi mới và đi vào chuyên sâu. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, kết quả hoạt động của UBKT các cấp trong năm 2017 luôn thu hút sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của dư luận, tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng đối với công cuộc phòng chống tham nhũng, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 10 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng làm trưởng đoàn kiểm tra 30 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp kiểm tra 59.840 tổ chức đảng và 230.599 đảng viên; kết luận 708 tổ chức đảng và 1.482 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng và 350 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 20 tổ chức đảng và 324 đảng viên.

UBKT Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 12 tổ chức và 16 đảng viên, trong đó có 3 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ XI, XII; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 18 đảng viên; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo và 10 đảng viên từ cảnh cáo đến cách chức; đề nghị tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3.589 tổ chức đảng và 10.363 đảng viên, kết luận 2.398 tổ chức đảng và 8.453 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 173 tổ chức và 3.761 đảng viên.

Cùng với đó, UBKT các cấp cũng đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 33.719 tổ chức đảng; kiểm tra thi hành kỷ luật đối với 10.113 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 2.763 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh; kiểm tra 31.711 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí...

Cùng với những kết quả, thành tích đạt được; với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng một số địa phương, đơn vị vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; không ít nơi tiến hành kiểm tra, giám sát còn chiếu lệ, hình thức, chưa quyết liệt; hiệu lực, hiệu quả thấp, chưa đủ sức răn đe, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh.

Một số cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ chưa coi trọng, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa thật sự quan tâm, tạo điều kiện để UBKT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng. Một số UBKT chưa thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo, phát hiện dấu hiệu vi phạm chưa hiệu quả, phát hiện qua giám sát tổ chức đảng, đảng viên còn ít; nhiều vi phạm xảy ra đã lâu nhưng không được phát hiện kịp thời

Công tác giám sát ở một số cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT một số địa phương, đơn vị còn hình thức, chất lượng, hiệu quả thấp. Việc đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm sau giám sát còn ít; nhiều vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên không được phát hiện, xử lý kịp thời; hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm không cao...

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã chia sẻ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và các bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, ngành, đơn vị mình; đồng thời có những kiến nghị với Trung ương, UBKT Trung ương một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, như: Đề nghị UBKT Trung ương giúp địa phương tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ; tăng cường sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp ủy và UBKT cấp dưới; xây dựng các quy định quy phạm đồng bộ giữa Đảng và chính quyền...

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát động phong trào thi đua.

Tại Hội nghị, thay mặt UBKT Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã phát động phong trào thi đua nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức trong Ngành thi đua lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng và 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11-6 (1948 - 2018), với chủ đề "Phát huy truyền thống Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy thi đua lập công dâng Bác thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng".

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, năm 2017 công tác xây dựng và chỉ đốn Đảng đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng, thể hiện quyết tâm và hành động của Đảng ta trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng; qua đó, góp phần tăng lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác kiểm tra của Đảng trong tình hình mới; công tác kiểm tra đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều nội dung quan trọng, nổi bật như: Tập trung kiểm tra giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc; tiến hành xem xét kỷ luật nghiêm minh, khách quan, công tâm, đúng người, đúng vi phạm, khuyết điểm, góp phần tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí yêu cầu, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát cần được tiếp tục với một tinh thần cao hơn, quyết liệt hơn, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm; chú trọng giám sát chuyên đề và đẩy mạnh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và củng cố, tăng cường cán bộ cho công tác kiểm tra...

Trọng Đức