Xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vững mạnh toàn diện

22/09/2020 | 15:54 PM

Xem với cỡ chữ

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới đất liền dài hơn 222 km và vùng biển có bờ biển dài 116,04km; phụ trách 29 xã, phường khu vực biên giới, có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, khu vực biên giới đất liền gồm 9 xã, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 58% dân số, đời sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, còn gặp nhiều khó khăn; đối với khu vực biên giới biển, gồm 20 xã, phường chủ yếu khai thác, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ hải sản.

Đảng bộ có 23 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 16 đảng bộ và 7 chi bộ; với 3 loại hình (đồn biên phòng, đơn vị chiến đấu, cơ quan). Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BĐBP tỉnh Quảng Bình đã chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, cơ bản hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như: Chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Lãnh đạo quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vùng biển phụ trách; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội với nhiều chủ trương, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đối ngoại biên phòng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… Kết quả đó có vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Xác định rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy BĐBP, Tỉnh uỷ Quảng Bình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể hoá các văn bản của cấp trên, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. UBKT Đảng ủy thường  xuyên hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ cấp uỷ, cán bộ kiểm tra cơ sở. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; có trọng tâm, trọng điểm và tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp kiểm tra 147 tổ chức đảng, 597 đảng viên; giám sát 90 tổ chức đảng, 338 đảng viên. Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh và các đảng uỷ cơ sở đã kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đối với 32 chi bộ, đảng bộ và 51 cán bộ, đảng viên là cán bộ chủ trì, bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các quyết định, hướng dẫn, quy định, quy chế, kết luận của Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng Đảng; công tác cán bộ; giữ gìn đoàn kết trong Đảng; trách nhiệm của cán bộ chủ trì và cấp phó của người chủ trì cơ quan, đơn vị; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì trên cương vị chức trách được giao… UBKT các cấp chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng, 6 đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh quản lý; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 103 tổ chức đảng; giám sát 101 tổ chức đảng, 180 đảng viên; kiểm tra thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí 64 tổ chức đảng. Qua kiểm tra đã tham mưu Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 đảng uỷ cơ sở và 14 đảng viên (khiển trách 10, cảnh cáo 3, khai trừ 1 trường hợp).

Ghi nhận những thành tích đạt được, BĐBP tỉnh, UBKT Đảng ủy BĐBP tỉnh Quảng Bình được nhiều cấp, ngành khen thưởng: Năm 2018, BĐBP tỉnh được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ thi đua; năm 2019, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng BĐBP và toàn quân. UBKT Đảng ủy BĐBP tỉnh 3 năm liên tục (2017, 2018, 2019) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

BĐBP tỉnh Quảng Bình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tăng cường tham mưu và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng;  trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn tố cáo, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị… Đổi mới kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các quy định về nêu gương và việc kê khai tài sản thu nhập của cá nhân. Đề cao trách nhiệm tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp. Phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với các cơ quan, tổ chức đảng có liên quan. Làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám. Quan tâm củng cố, kiện toàn UBKT các cấp; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra; xây dựng cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, ứng xử có văn hóa, bảo đảm thực hiện tốt  nhiệm vụ được giao./.

Hữu Đức