UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

20/07/2020 | 13:51 PM

Xem với cỡ chữ

Để phục vụ tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, 6 tháng đầu năm 2020, UBKT các cấp tỉnh Thanh Hóa đã chủ động nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên diện cấp ủy các cấp quản lý được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy và dự kiến là đại biểu dự đại hội đảng cấp trên; kịp thời phát hiện, báo cáo cấp ủy những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, vi phạm kỷ luật đảng; tập trung lực lượng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp dưới giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp, nổi cộm, liên quan đến công tác nhân sự, quy trình, thủ tục bầu cử ở một số địa phương, đơn vị, như: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội; có hành vi lập hồ sơ khống để các hộ hưởng sai chế độ nhưng vẫn cơ cấu và trúng cử làm phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã; không đủ tiêu chuẩn vấn cơ cấu vào cấp ủy khóa mới; nhân sự cấp ủy không đúng với đề án nhân sự đã được duyệt; chỉ đạo quy trình đại hội không đúng quy định, sai nguyên tắc; vi phạm Quy chế bầu cử trong Đảng... Các trường hợp vi phạm đều được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần quan trọng vào thành công đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh.

Lê Ba