UBKT Tỉnh uỷ Quảng Ngãi: Thi hành kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh

20/07/2020 | 13:52 PM

Xem với cỡ chữ

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh: Khiển trách đồng chí Lê Hoàng Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Trần Hồng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020, đối với đồng chí Nguyễn Thanh Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND xã…   

Đồng chí Lê Hoàng Thu, từ tháng 12-2016 đến tháng 9-2019, là Bí thư Đảng ủy xã, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; thiếu chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước để UBND xã có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Các đồng chí Trần Hồng Long, Nguyễn Thanh Đình cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy. Đồng chí Trần Hồng Long chịu trách nhiệm người đứng đầu (đồng chí Nguyễn Thanh Đình cùng chịu trách nhiệm) về những vi phạm, khuyết điểm của UBND xã trong công tác quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và đất chưa sử dụng; làm trái quy định của pháp luật trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng chí Nguyễn Thanh Đình từ 2006 đến 2008 là công chức địa chính xã, thành viên tổ công tác đền bù, đã vi phạm trong thực hiện trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, xét và đề nghị giao đất cho người dân tại một dự án khu dân cư.

Liên quan đến vụ việc, UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Văn Thanh, đảng viên, công chức địa chính - xây dựng xã Tịnh Hà bằng hình thức cảnh cáo; đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh, Đảng ủy xã Tịnh Hà chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm một số cá nhân khác theo thẩm quyền.

P.T