UBKT Tỉnh uỷ Quảng Ngãi: Kỷ luật cảnh cáo nguyên 4 Chủ tịch, Phó Chủ tịch 2 xã sai phạm trong thu hồi đất thực hiện Dự án Thủy điện Đăkđrinh

22/08/2019 | 07:06 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 15-7-2019, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các xã Sơn Liên và Sơn Dung, thuộc huyện Sơn Tây do sai phạm trong thu hồi đất thực hiện Dự án Thủy điện Đăkđrinh. Cụ thể:

1-Đồng chí Trần Đông Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Liên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Liên đã có vi phạm, khuyết điểm: Trong thời gian từ năm 2011-2014, đồng chí Phong thiếu kiểm tra, đôn đốc, để cán bộ, công chức dưới quyền thực hiện không đúng quy định của Nhà nước trong việc ký xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất; ký biên bản kiểm kê đất đai và tài sản bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Thủy điện Đăkđrinh cho 76 trường hợp, trong đó có 39 trường hợp không đúng quy định, gây thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền là 7.620.073.050 đồng.

2-Đồng chí Đinh Văn Bột, đảng viên, Trưởng trạm Quản lý bảo vệ rừng huyện Sơn Tây, nguyên Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Liên đã có vi phạm, khuyết điểm: Cùng trong thời gian trên, là Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Liên, Tổ trưởng Tổ công tác đền bù xã Sơn Liên, đồng chí Đinh Văn Bột không cùng Tổ công tác đền bù của xã kiểm kê, xác minh ngoài hiện trường; ký xác nhận về quyền sử dụng đất để làm cơ sở thu hồi và bồi thường, hỗ trợ; ký biên bản kiểm kê đất đai, tài sản bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án cho 39 hộ gia đình, cá nhân, không trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp không đúng quy định, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

3-Đồng chí Nguyễn Vỹ Cường, đảng viên dự bị, công chức địa chính xã Sơn Liên đã có những vi phạm, khuyết điểm: Với trách nhiệm là công chức địa chính xã biết rõ quy định của Nhà nước về điều kiện, đối tượng được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp nhưng vẫn xác nhận kết quả xác minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, quyền sử dụng đất cho nhiều hộ dân không đúng quy định. Tham mưu lãnh đạo UBND xã Sơn Liên ký xác nhận cho 76 trường hợp bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án không đúng quy định.

4-Đồng chí Đinh Văn Treo, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Long đã có những vi phạm, khuyết điểm: Từ năm 2012-2014, với trách nhiệm là Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Long, Tổ trưởng Tổ công tác xã Sơn Long, đồng chí Đinh Văn Treo không cùng Tổ công tác của xã đi kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất ngoài hiện trường; ký xác nhận kết quả xác minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất; ký xác nhận về quyền sử dụng đất để làm cơ sở thu hồi và bồi thường, hỗ trợ; ký biên bản kiểm kê đất đai và tài sản bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án; ký Công văn số 22/UBND, ngày 21-10-2013 gửi Hội đồng bồi thường về việc lập danh sách 145 hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp, giúp cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ Dự án Thủy điện Đăkđrinh lập phương án bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp không đúng quy định 18 trường hợp, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền là 3.244.255.050 đồng.

5-Đồng chí Trương Quang Thơ, đảng viên, công chức Văn phòng UBND xã Sơn Dung, nguyên Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Dung đã có những vi phạm, khuyết điểm: Với trách nhiệm là Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Dung, Tổ trưởng Tổ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xã Sơn Dung, đồng chí Trương Quang Thơ không cùng Tổ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của xã đi kiểm tra thực tế ngoài hiện trường; ký xác nhận kết quả xác minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; ký xác nhận về quyền sử dụng đất để làm cơ sở thu hồi và bồi thường, hỗ trợ; ký danh sách 235 hộ gia đình, cá nhân, trong đó có 48 trường hợp không đủ điều kiện được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, giúp cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ Dự án Thủy điện Đăkđrinh lập phương án bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp không đúng quy định 48 trường hợp, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền là 11.118.443.450 đồng./.

Lương Đức